Tom Justyniarski- wyjątkowy nauczyciel/ Eksepsjonell lærer

0

Nauczyciel uczący miłości do zwierząt, to właśnie Tom Justyniarski. Mężczyzna 9 lat temu postawił sobie misję, że nauczy najmłodsze pokolenie miłości i szacunku do zwierząt. Tak też czyni od tamtej pory, a co zdołał już zrobić?

En lærer som underviser om kjærligheten til dyr, er Tom Justyniarski. 9 år siden bestemte Tom seg for å lære den yngre generasjonen hvordan man skal elske og respektere dyr. Slik gjør han siden, men hva har han allerede oppnådd?

Tom Justyniarski- z miłości do zwierząt

Tom Justyniarski – For kjærligheten til dyr

Tom Justyniarski to nie tylko popularny pedagog i autor książek dla dzieci, to również wspaniały człowiek, którego życiową misją jest nauka najmłodszych osób szacunku i miłości do zwierząt. Obrona zwierząt to jego priorytet. Jest rzecznikiem Towarzystwa Obrony Zwierząt RP. Kreatywność połączona z miłością do zwierząt pozwoliła mu wymyślić pierwsze w Polsce, ale i Europie “Okienko Życia dla zwierząt”, ale i zapoczątkować akcję “Dzieci czytają psom w schroniskach”. Tom Justyniarski w ciągu roku odwiedza bardzo wiele placówek szkolnych takich jak przedszkola, szkoły podstawowe, zakłady poprawcze, czy uniwersytety, aby zarażać ludzi miłością i szacunkiem do zwierząt. 

Tom Justyniarski er ikke bare en populær pedagog og forfatter av barnebøker, han er også en fantastisk person, som har satt for seg et mål i livet, “å lære de yngre om kjærligheten og respekten for dyr”. Å forsvare dyr er hans prioritet. Han er talsmann for foreningen for forsvaret av dyr i Polen. Kreativitet kombinert med kjærlighet til dyr tillot ham å komme opp med det første “dyrelivsvinduet” i Polen, men også i Europa. Han startet også kampanjen “Barn leser til hundene i huslyene”. Tom Justyniarski besøker mange skoleinstitusjoner gjennom hele året, for eksempel barnehager, grunnskoler, eller universiteter, for å infisere folk med kjærlighet og respekt for dyr. 

“Psie troski”/”Hunde bekymringer”

Bycie nauczycielem i zwierzęta to jego dwie największe miłości. Postanowił, więc połączyć te dwie pasje i stał się pierwszym nauczycielem w Polsce, który naucza dzieci jak kochać i szanować zwierzęta. Tom Justyniarski jest autorem książki “Psie troski”, która obecnie zajmuje wyjątkowe miejsce na liście szkolnych lektur. Dodatkowo książka została wyróżniona i zajęła I miejsce w rankingu TOP10 Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkolna lektura cieszy się wielką popularnością. Spotkania autorskie przyciągnęły łącznie 250 tysięcy dzieci, a dzieło dociera do miliona czytelników w Polsce.

Å være lærer og dyr er hans to største kjærligheter. Han bestemte seg for å kombinere disse to lidenskapene, og han ble den første læreren i Polen som lærer barn hvordan man elsker og respekterer dyr. Tom Justyniarski er forfatteren av boken “Hunde begymringer”, som for tiden er på et unikt sted på listen over skolebøker. I tillegg ble boken tildelt og tok første plass i TOP10-rangeringen av departementet for nasjonal utdanning. Boken har stor popularitet. Forfattermøtene tiltok i alt 250 000 barn, og arbeidet når en million lesere i Polen.

 

Czytaj także: Bartosz Kurek najlepszym sportowcem 2018 roku!

Ratunek zwierzętom/Å redde dyr

Działalność nauczyciela i miłośnika zwierząt to nie tylko pisanie książek i uświadamianie najmłodszych o potrzebie szacunku i miłości do naszych zwierzęcych przyjaciół. Tom Justyniarski ma na swoim koncie ponad 1000 uratowanych zwierząt i to właśnie dzięki takim sytuacjom ma o czym opowiadać najmłodszym. Przeżył i widział wiele zła jakie zostało wyrządzone bezbronnym zwierzętom, dlatego też tak mocno chce zakorzenić w młodych ludziach potrzebę chęci niesienia pomocy tym, którzy sami sobie nie potrafią pomóc i są zależni od człowieka.

Aktiviteten til en lærer og dyrelsker er ikke bare å skrive bøker og gjøre de yngste oppmerksom på behovet for respekt og kjærlighet til våre dyreevenner. Tom Justyniarski har redda over 1.000 dyr, og det er takket være slike situasjoner at han har noe å fortelle de yngste. Han overlevde og så mye ondskap som ble gjort for hjelpeløse dyr, derfor vil han så desperat vise de unge mennesker behovet for å hjelpe de som ikke kan hjelpe seg selv og er avhengige av mennesker. 

 

Czytaj także: Skoki narciarskie BISCHOFSHOFEN 2019. Turniej Czterech Skoczni

Wigilia 2016/Julaften 2016

Wspaniałym czynom tego niesamowitego nauczyciela jakim jest Tom Justyniarski nie ma końca. W 2016 roku mężczyzna spędził Wigilię zamknięty w boksie, w schronisku mieszczącym się w Nowym Dworze Mazowieckim. Celem tej akcji było pokazanie ludziom co czują bezdomne zwierzęta i jak to jest być zamkniętym w małej klatce. Akcja miała też za zadanie udowodnić innym, że zwierzęta nie są zabawką i wielkim błędem jest sprawianie najmłodszym dzieciom prezentów w postaci czworonoga, a potem gdy się znudzi, jego oddawanie do schroniska bądź porzucanie.

De fantastiske gjerningene til denne fantastiske læreren som Tom Justyniarski er uendelige. I 2016 tilbrakte mannen julaften i et lukket bur, i et herberge for dyr som ligger i Nowy Dwór Mazowiecki. Formålet med denne handlingen var å vise folk hva hjemløse dyr føler og hvordan det er å låse seg i et lite bur. Handlingen skulle også bevise for andre at dyr ikke er et leketøy, og det er en stor feil å gi barna gaver i form av et kjæledyr, og når de kjeder seg, forlater de hunden i et herberge for dyr eller ute i skogen. 

Cel na 2019 rok/Mål for 2019

Tom Justyniarski w 2019 roku postawił sobie ambitny cel. Jego postanowieniem noworocznym jest pobicie rekordu i  jeszcze większa liczba spotkań z dziećmi w szkołach!

Tom Justyniarski satte et ambisiøst mål i 2019. Hans nyttårs oppgave er å slå rekorden og enda flere møter med barn på skolen!

 

 

 

 

 

Komentarze