Pogoda w:

Oslo

Brak opadów
Dziś 8
Jutro 10
< Wróć
0
0
0
default avatar
Wojtek Sobieski
10.03.2021

Konsekwencje nauki podczas pandemii koronawirusa w Norwegii. Raport Utdanningsdirektoratet.

Szacowany czas czytania: 4 minuty

Konsekwencje nauki podczas pandemii koronawirusa w Norwegii. Raport Utdanningsdirektoratet.

Koordynacja i zarządzanie w czasie kryzysu. Organizacja dnia szkolnego i treści nauczania

Opierając się na wywiadach z właścicielami szkół, dyrektorami, dyrektorami wydziałów i nauczycielami na temat strategii, którymi kierowali się właściciele i szkoły podczas przechodzenia do szkoły domowej. Nie wystarczy mówić o jasnych strategiach lub zarządzaniu. Organizacja dnia szkolnego i treści nauczania musiały być w dużej mierze dostosowane do umiejętności cyfrowych nauczycieli i uczniów oraz do sytuacji domowej. Chociaż warunki cyfrowe w dużej mierze sprzyjały uczeniu się na odległość. Wielu nauczycieli twierdzi, że ani oni, ani uczniowie nie mieli niezbędnych kompetencji do korzystania z tych narzędzi.

Poczucie mniejszej współpracy i bardziej indywidualnej pracy

Niedobory umiejętności cyfrowych znajdują odzwierciedlenie we wdrażaniu nauczania. Zadania i wykłady cyfrowe były najczęściej używanymi metodami podczas przestoju, ale tutaj raport pokazuje duże różnice, również w obrębie szkół. Innymi słowy, jakość nauczania często zależała od umiejętności, kompetencji, wysiłku i warunków wstępnych danego nauczyciela. Istnieją również różnice między programami. Wspólne dla wszystkich programów było poczucie mniejszej współpracy i bardziej indywidualnej pracy z przedmiotami niż zwykle. Po mimo tego nauczycielom w niewielkim stopniu udało się nawiązać współpracę między uczniami.

Szkolenie praktyczne w większości przypadków zostało zastąpione zadaniami teoretycznymi

Przejście do szkoły domowej szczególnie wpłynęło na kształcenie praktyczne z przedmiotów programowych i specjalizacji zawodowej. Z raportu jasno wynika, że ​​szkolenie praktyczne w większości przypadków zostało zastąpione zadaniami teoretycznymi. Jeśli uczniowie otrzymywali zadania praktyczne do rozwiązania w domu to oświadczali, że odnieśli z tego mniejszą korzyść w porównaniu z wykonywaniem takich zadań z przedmiotów programowych w szkole.

Nauka i motywacja

Głównym trendem w analizach we wszystkich źródłach danych jest to, że doświadczenie uczenia się i motywacja u większości uczniów wydawały się osłabione w okresie nauki w domu. 60 procent uczniów uważało, że podczas przestoju nauczyli się mniej, z różnicami między różnymi programami. Odczuwany efekt uczenia się jest najniższy w przypadku uczących się elektrotechniki, a najwyższy wśród studentów zdrowia i wychowania. Motywacja i dobre samopoczucie są często związane z różnorodnymi zadaniami w pracy, a wielu nauczycieli twierdzi, że zapewnienie uczniom dostatecznej różnorodności nauczania było wymagające. Niektórzy nauczyciele twierdzą, że zmienili plan nauczania po kilku tygodniach w szkole domowej. Wtedy uczniowie mogliby mieć spokój i skoncentrować się na jednym przedmiocie naraz.

Złe samopoczucie podczas nauki w domu

Większość uczniów twierdzi, że rozwijają się gorzej podczas nauczania w domu. W porównaniu ze zwykłą szkołą, ale około jedna trzecia odpowiada, że ​​lepiej im się rozwija dzięki nauczaniu w domu. Studenci na wysokim poziomie akademickim nie byli szczególnie dotknięci przez zamknięcie w domach. Raport pokazuje, że cyfrowe nauczanie w domu mogło mieć dla niektórych pozytywne skutki. Na przykład jedna trzecia nauczycieli uważa, że ​​nauczanie cyfrowe niekoniecznie miało negatywny wpływ na uczniów z wyzwaniami związanymi z absencją. Ponieważ wiele z tych spotkań wiąże się z traktowaniem szkoły jako sfery społecznej. W związku z tym w raporcie podkreśla się, że wniosek, że „uczniowie z wyzwaniami” przegrywają w szkole domowej, a „dobrzy uczniowie” wygrali w szkole domowej, jest zbyt prosty.

Małe konsekwencje dla postępu i wdrażania programu nauczania

Niewiele też wskazuje na to, że zamknięcie wiosną 2020 r. miało poważne konsekwencje dla postępów i wdrażania uczniów. W programach kształcenia zawodowego odsetek osób, które porzuciły naukę w ciągu roku spadł z 5,8 proc. Do 5,0 proc. w roku 2019/2020, a średnia ocen z najpopularniejszych przedmiotów wzrosła w roku szkolnym 2019/2020 w porównaniu z rokiem poprzednim. Ponadto około połowa uczniów, którzy wiosną 2020 roku uczęszczali na przedmioty zawodowe Vg2, rozpoczęła naukę jesienią 2020 roku.

Niewielki wpływ na wybór przedmiotów programowych.

68% uczniów uważa, że ​​sytuacja koronowa nie miała wpływu na wybór, jakiego dokonali po Vg2. Podczas gdy 14 procent twierdzi, że sytuacja związana z koroną spowodowała, że ​​dokonali innego wyboru, niż początkowo sądzili. Należy pamiętać, że zamknięcie wiosną 2020 r. nastąpiło po terminie składania wniosków w szkołach średnich II stopnia, więc nie miało to wpływu na wybory uczniów na kolejny rok szkolny.
Główne wnioski:
-Koordynacja i zarządzanie w czasie kryzysu charakteryzowały się rozwiązaniami doraźnymi
-Infrastruktura cyfrowa była dobra, ale brak kompetencji cyfrowych sprawił, że sytuacja była trudna
-Przejście do nauki w domu wyszło przede wszystkim poza praktyczne szkolenie z przedmiotów programowych i specjalizacji zawodowej
-Kryzys wpłynął na uczenie się, motywację i dobre samopoczucie, ale postęp i wdrażanie zostały utrzymane

0
0
0
default avatar
Wojtek Sobieski 10.03.2021

Dołącz do dyskusji

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  default avatar
  Wojtek Sobieski 10.03.2021
  0
  0
  0

  Najczęściej komentowane

  Najpopularniejsze

  Trwa ładowanie, proszę czekać

  Ładowanie...

  Ładowanie...

    (PL) (NO) (EN) (LT) (RO) (RU) (SK) »