Norweskie władze zażądały odwołania polskiego konsula w Oslo!

0

Konsul Sławomir Kowalski walczył o polskie dzieci i rodziców niesłusznie prześladowanych przez służbę socjalną Barnevernet, co nie podobało się władzom norweskim. 

Oficjalny powód odwołania- zmiana rotacyjna w MSZ!