Rozliczenie podatku w Norwegi za 2018 rok

0
rozliczenia podatkowe w norwegii w 2018 roku

Rozliczenie podatku w Norwegii za 2018 rok musi nastąpić do 30. kwietnia 2019 roku. Osoby indywidualne mogą jednak termin ten wydłużyć do końca maja. Urząd Skarbowy obliczy wstępną wysokość podatku na podstawie informacji, którymi już dysponuje. Taki wynik rozliczenia podatkowego udostępni na portalu Altinn na przełomie marca i kwietnia.

Rozliczenie podatku w Norwegii

Pierwszą czynnością, która pozwoli dokonać nam rozliczenia podatku w Norwegii za 2018 rok, jest pozyskanie karty podatkowej właściwej dla okresu rozliczeniowego. Jeżeli podatnik nie dopełni tego obowiązku, Urząd Skarbowy nałoży na pracodawcę obowiązek odliczenia 50% podatku od uzyskanego przychodu. Jak zatem widać – warto pozyskać ten dokument.

Jak to dalej wygląda?

Na przełomie marca i kwietnia Urząd Skarbowy udostępni na platformie Altinn wstępne rozliczenie podatkowe (norw. Skattemelding). Dokument ten jest wypełniony na podstawie informacji, jakie fiskus pozyskał od pracodawców, NAVu, banków oraz innych podmiotów, które mają znaczenie w kontekście wysokości podatku. W obowiązku podatnika leży kontrola tego dokumentu. Jeżeli nie zgłosi żadnych zastrzeżeń, Urząd Skarbowy uzna skattemelding za ostateczne rozliczenie podatkowe (norw. Skattepjor). Wynik zostanie udostępniony na Altinn lub wysłany pocztą na wskazany adres.

Czytaj również: Podatek VAT w Norwegii – co warto wiedzieć? >>>

WAŻNE! Jeżeli nie korzystasz z Altinn, zadbaj o aktualizację miejsca zamieszkania w Folkeregister. W przeciwnym razie Urząd Skarbowy nie będzie w stanie dostarczyć wyniku rozliczenia podatkowego.

Co zrobić, gdy skattemelding się nie zgadza?

Może jednak się zdarzyć, że rozliczenie podatku w Norwegii za 2018 rok przedstawione przez Urząd Skarbowy nie będzie się zgadzać ze stanem faktycznym. W takim przypadku podatnik ma obowiązek zgłosić korektę do 30. kwietnia (istnieje możliwość wydłużenia terminu do końca maja). Podatnik będzie musiał rozliczyć się osobiście zasadniczo w dwóch przypadkach:

  1. Gdy informacje w skattemelding nie będą zgodne z rocznymi rozliczeniami, jakie podatnik otrzymał od swojego pracodawcy.
  2. Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do takich odpisów, jak status pendler czy odpisy odsetek od kredytów.

Jakie odpisy podatkowe przysługują?

Wysokość zobowiązania w rozliczeniu podatku w Norwegii za 2018 rok można obniżyć, o ile podatnikowi przysługują określony odpisy. Warto wiedzieć, że można korzystać z następujących odliczeń:

  • Standardowy odpis dla zagranicznego pracownika dojeżdżającego (tzw. status pendler),
  • odpis odsetek od kredytów,
  • odliczenia z tytułu dojazdów do pracy,
  • z tytułu dojazdów do szkoły lub przedszkola,
  • ulgi z tytułu zgromadzonych środków na BSU.

Rozliczenie podatku w Norwegii 2018

Najważniejszą do zapamiętania kwestią jest fakt, że rozliczenie podatku w Norwegii za 2018 roku należy bezwzględnie wykonać do 30. kwietnia 2019 roku. Statteetaten przewiduje jednak możliwość wydłużenia tego terminu do maja bieżącego roku, ale tylko dla osób indywidualnych. Jeżeli dany podatnik nie będzie miał zastrzeżeń do skattemelding lub nie będzie ubiegać się o żadne dodatkowe ulgi, rozliczenie zostanie wykonane automatycznie. Osobiste rozliczenie będzie konieczne w przypadku niezgodności zaobserwowanych we wstępnym dokumencie lub w sytuacji, gdy podatnik będzie chciał się ubiegać o dodatkowe ulgi np. z tytułu statusu pendler.

Komentarze