Konflikt toczy się między Krajowym Stowarzyszeniem Prywatnych Przedszkoli (PBL) a organizacjami pracowniczymi Uddanningsforbundet, Fagforbundet i Delta. Konflikt dotyczy w szczególności uprawnień emerytalnych.

Pytania i odpowiedzi dotyczące strajków w prywatnych przedszkolach

Jakie są konsekwencje dla poszczególnych przedszkoli?
Przedszkola, które zostały dotknięte strajkiem, mogą działać tak długo, jak długo jest to możliwe zgodnie z prawem i przepisami. Właściciel musi ocenić, jakie konkretne konsekwencje strajk będzie miał dla danego przedszkola i czy jego działalność da się utrzymać w ramach przepisów. Będzie to zależało od stopnia wycofania w danym przedszkolu. Konsekwencją strajków lokalnie będą zarówno zamknięte przedszkola, jak i przedszkola o ograniczonej ofercie.

Przeczytaj również: Przebudowa pojazdu lub samochodu w Norwegii. Co z tym zrobić? Gdzie się udać?

Czy rodzice muszą płacić za miejsce w żłobku podczas strajku?
Opłata rodzicielska jest ustalana w umowie między właścicielem żłobka a rodzicami. Ustawa o przedszkolach nie reguluje warunków zawierania umów i konsekwencji w przypadku ich zerwania. Realizacja umowy musi być zgodna z ogólnymi zasadami prawa umów. Czasowe zamknięcie żłobka jest naruszeniem umowy między rodzicami a właścicielem żłobka, co może uprawniać rodziców do zniżki.

Jakie „uprawnienia” mają rodzice/opiekunowie podczas strajku w przedszkolu? Dni chorobowe dziecka, urlop socjalny? Co powiedzieć w pracy gdy trzeba być w domu z dziećmi, bo przedszkole jest zamknięte?  

Odpowiada za to Ministerstwo Pracy i Integracji Społecznej. Odpowiadają: Ustawa o ubezpieczeniach społecznych nie przewiduje żadnych praw dla rodziców dotkniętych strajkiem w przedszkolu. Sposób postępowania w tej sprawie musi zostać indywidualnie uzgodniony między pracownikiem a pracodawcą.

Pytania i odpowiedzi dotyczące strajków w prywatnych przedszkolach

Czy przedszkola prywatne otrzymują publiczne dotacje w czasie strajku?
To gmina, jako organ zarządzający przedszkolem, jest odpowiedzialna za dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie swojej gminy.

Ustawa o przedszkolach oraz przepisy dotyczące przyznawania stypendiów regulują sposób naliczania przez gminę dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Regulamin finansowania nie zawiera jednak odrębnej zasady, co dzieje się z dotacją w przypadku zamknięcia lub strajku.

Kiedy przedszkole dotknięte jest strajkiem lub jest czasowo zamknięte z innych powodów, poszczególna gmina musi zdecydować, czy właściciel żłobka jest uprawniony do dotacji gminnej. Musi to odbywać się na podstawie ogólnych przepisów o dotacjach i szczegółowych warunków w odpowiednich przedszkolach.

Ministerstwo Edukacji skierowało do KS pismo w tej sprawie.

Źródło: regjeringen

Przeczytaj i dowiedz się więcej: W tym roku na norweskich drogach zginęło 100 osób

Esparcie Wataha integrasjon