– Dokonujemy tej zmiany, ponieważ istnieją pewne obszary polityki, na które w przyszłości musimy zwrócić jeszcze większą uwagę. Coraz szersze wykorzystanie technologii i cyfryzacja wpływają na codzienne życie każdego z nas, ale także całego społeczeństwa. Daje ogromne możliwości, ale wymaga także wiedzy, zarządzania i regulacji. Teraz będziemy mieli własnego ministra, który będzie ściśle współpracował z wieloma innymi członkami rządu w tej kluczowej dziedzinie, mówi premier Jonas Gahr Støre.

Blisko użytkowników

Minister Cyfryzacji i Administracji Publicznej musi być siłą napędową tworzenia nowych rozwiązań technologicznych, które będą rozwijane blisko użytkowników.

– Jest absolutnie kluczowe, abyśmy potrafili dobrze wykorzystać technologię, m.in. do przeprowadzenia zielonej transformacji, w której jesteśmy, oraz do sprostania wyzwaniom, jakie wynikają z faktu, że się starzejemy. Musimy stworzyć społeczeństwo, w którym technologia służy ludziom, mówi Støre.

Minister cyfryzacji i administracji publicznej będzie odpowiadał także m.in. za politykę personalną i pracodawców państwa, funkcjonowanie i rozwój administracji państwowej oraz budowę nowej siedziby rządowej.

Nowe ministerstwo zostanie powołane dopiero od przełomu roku

– Potrzebujemy sprawniejszego państwa. Minister musi przyczyniać się do dobrego politycznego zarządzania zasobami i instytucjami społeczności oraz do lepszego sektora publicznego, mówi Støre.

Ze względów praktycznych nowe ministerstwo zostanie powołane dopiero od przełomu roku i do tego czasu w Ministerstwie Samorządu Terytorialnego i Powiatów będzie dwóch ministrów: Ministerstwie Samorządu Terytorialnego i Powiatów Erling Sande oraz Minister Cyfryzacji i Administracji Karianne O. Tung.

Ministerstwo Energii

Rząd zmieni także nazwę Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii na Ministerstwo Energii. Zmiana nazwy nastąpi od 1 stycznia 2024 r.

– Coraz większa część naszej energii pochodzi z nowych źródeł energii, takich jak wiatr, słońce, woda i inne formy energii. Jesteśmy w trakcie zielonej transformacji, a rozwój w oparciu o większą ilość energii odnawialnej będzie kontynuowany w przyszłości. Oznacza to, że nazwa ministerstwa odpowiedzialnego za politykę energetyczną nie powinna podkreślać żadnego konkretnego źródła energii. Jednak Ministerstwo Energii będzie miało dokładnie taki sam zakres odpowiedzialności, jak obecnie Ministerstwo Ropy i Energii, mówi Støre.

Wraz ze zmianą nazwy ministerstwa nastąpi zmiana stanowiska ministra kierującego Ministerstwem Energii z Ministra Ropy i Energii na Ministra Energii.

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post

Źródło: regjeringen

Przeczytaj również: Zmiana opon na zimowe: Dobre opony to kluczowy element bezpieczeństwa

Esparcie Wataha integrasjon