...
1
0
0
default avatar
Wojtek Sobieski
16.11.2022

Ponad połowa boisk sportowych nie spełnia przepisów zapobiegających rozprzestrzenianiu się mikroplastiku

Szacowany czas czytania: 4 minuty

Ponad połowa boisk sportowych nie spełnia przepisów zapobiegających rozprzestrzenianiu się mikroplastiku

Od 1 lipca 2021 r. wprowadzono nowe wymogi zapobiegające rozprzestrzenianiu się mikrodrobin plastiku z boisk ze sztuczną trawą.

Boiska sportowe zbudowane przed tym terminem mają przepisy przejściowe dotyczące niektórych wymagań, w tym dotyczących bariery fizycznej.

Środki zbierające gumowy granulat

– Bardzo ważne jest, aby właściciele takich obiektów zadbali o środki do zbierania granulatu gumowego. Granulki gumowe rozbijane na mikrodrobiny są głównym źródłem uwalniania i rozprzestrzeniania się tego w przyrodzie, mówi dyrektor departamentu Marit Kjeldby w Norweskiej Agencji Środowiska.

Sprawdzono 88 właścicieli obiektów. 76 z nich to gminy, a 12 to kluby sportowe.

Połowa tych, którzy powinni spełnić wymóg fizycznej bariery, takiej nie miała. Przykładami barier mogą być gęste nasypy lub ściany zapobiegające rozprzestrzenianiu się gumowych granulek na zewnątrz banana.

Ponad 70 proc. skontrolowanych gmin i związków sportowych nie przekazało użytkownikom toru wystarczającej informacji o ryzyku rozprzestrzeniania się i działaniach mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się.

Przeczytaj również: Norwegia i UE postanawiają zacieśnić współpracę energetyczną

Stale rosnący problem zanieczyszczenia

Gumowe granulki rozprzestrzeniają się poza boiska sportowe, jeśli nie są zbierane. Według aktualnej wiedzy są drugim co do wielkości lądowym źródłem mikrodrobin plastiku w Norwegii.

To pokazuje badanie przeprowadzone przez Norweską Agencję Środowiska w 2021 roku . W Norwegii jest około 2000 obiektów ze sztuczną trawą.

Mikrodrobiny plastiku stanowią coraz większy problem zanieczyszczenia i występują w większości miejsc na ziemi. Małe cząsteczki plastiku mogą być zjadane przez małe zwierzęta w morzu, które z kolei są zjadane przez większe zwierzęta, a ludzie mogą również dostać je z pożywieniem.

Boiska ze sztucznej trawy składają się z mat z trawy syntetycznej, do których dodaje się luźny materiał wypełniający. Większość wykorzystuje granulat gumowy, ale stosuje się również inne produkty z tworzyw sztucznych i materiały naturalne, takie jak korek lub pestki z oliwek.

Pozytywny efekt kampanii

Wiele gmin i klubów sportowych rozpoczęło prace nad działaniami mającymi na celu spełnienie wymagań zawartych w nowych zasadach. Dotyczą projektowania i eksploatacji boisk sportowych, na których stosuje się sypki materiał wypełniający z tworzywa sztucznego

Pozytywnym efektem kampanii jest przestrzeganie przez większość osób wymagań dotyczących przechowywania, ponownego użycia i dostawy granulatu gumowego. Na większości kontrolowanych obiektach sportowych granulat gumowy był przechowywany, ponownie wykorzystywany i bezpiecznie przechowywany oraz dostarczany do zatwierdzonych punktów zbiórki odpadów zgodnie z przepisami.

Ponad połowa boisk sportowych nie spełnia przepisów zapobiegających rozprzestrzenianiu się mikroplastiku

Wyniki tegorocznej akcji kontrolnej wskazują, że istnieje potrzeba dalszego monitorowania postępowania z granulatem gumowym na boiskach sportowych.

– Gminy i obiekty sportowe muszą naprawić naruszenia przepisów, które zostały wykryte podczas kontroli. Dotyczy to w szczególności wymogu posiadania fizycznych barier wokół bananów zbierających granulat gumowy. Administracja stanowa będzie sprawdzać, czy tak się stało, mówi Marit Kjeldby.

Mogą obowiązywać surowsze przepisy UE

W UE dyskutuje się obecnie nad propozycją wprowadzenia zakazu dodawania mikrodrobin plastiku do produktów. Wniosek zawiera zakaz stosowania granulatu gumowego na boiskach ze sztuczną trawą i innych boiskach sportowych z sześcioletnim okresem przejściowym.

Po kolejnym okresie przejściowym nie będzie więc możliwości pozyskania granulatu gumowego do uzupełniania czy zakładania boisk ze sztucznej trawy.

Źródło: miljodirektoratet

Przeczytaj i dowiedz się więcej: Ograniczenia prędkości mogą zmniejszyć zanieczyszczenie mikroplastikiem z opon samochodowych i asfaltu

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE