Podatek VAT w Norwegii – co warto wiedzieć?

0
VAT w Norwegii

Podobnie jak w Polsce, podatek VAT w Norwegii pobierany jest na każdym etapie obrotu towarami. W praktyce oznacza to, że należność wobec fiskusa powstaje przy każdej transakcji – od producenta, poprzez hurtowników i pośredników, aż do ostatecznego konsumenta. Jak rozliczanie VATu wygląda z punktu widzenia przedsiębiorcy? Kiedy i jak złożyć deklarację VAT (MVA)?

Obowiązek VAT w Norwegii

Podatek VAT w Norwegii określany jest jako merverdiavgift, czyli w skrócie MVA. Bywa również potocznie nazywany jako moms. Nie każdy przedsiębiorca jest jednak zobowiązany do dokonania zgłoszenia w norweskim rejestrze płatników VAT. Obowiązek taki powstaje dopiero w momencie, gdy dana firma wygeneruje obroty przekraczające 50 000 NOK w ciągu 12-stu następujących po sobie miesięcy.

Oznaczanie faktur

Od momentu, w którym firma znajdzie się w rejestrze płatników, do każdej wystawionej faktury należy doliczyć podatek VAT. Dodatkowo przedsiębiorstwo będzie zobowiązane w inny sposób oznaczać wystawione dokumenty sprzedażowe. Obok numeru organizacyjnego od tej pory powinno znaleźć się oznaczenie MVA.

Czytaj również: Rozliczenie podatkowe w Norwegii >>>

Stawki podatku VAT

Występują trzy stawki podatku VAT w Norwegii. Podstawowa wynosi 25% od wartości netto sprzedawanych produktów oraz usług. Zredukowana wynosi 15% i doliczana jest do sprzedaży produktów spożywczych oraz napojów. Najniższa stawka 12% dotyczy z kolei m.in. biletów do kina oraz usług związanych z transportem osób.

VAT w Norwegii jako wartość dodana

Z punktu widzenia przedsiębiorcy istotną informacją jest, że VAT w Norwegii skonstruowany jest na zasadzie wartości dodanej. Najłatwiej mechanizm ten wyjaśnić na przykładzie obrotu towarami. Jeżeli przedsiębiorca X zakupi od przedsiębiorcy Y produkt o wartości 100 NOK netto, to w praktyce zapłaci za niego 125 NOK brutto. Zakładając, że przedsiębiorca X chce zarobić na produkcie 50 NOK, to sprzedaje go konsumentowi za 150 NOK + 25% VAT, czyli 187,50 NOK brutto.

W przypadku tej drugiej transakcji opodatkowaniu podlega wyłącznie wypracowany zysk 50 NOK. W praktyce więc przedsiębiorca odprowadzi tylko 12,50 NOK do Urzędu Skarbowego. Jest to możliwe dzięki temu, że norweski system podatkowy umożliwia odliczenie od powstałej należności tego podatku, który został już naliczony w poprzedniej transakcji.

Czytaj również: Zwrot podatku w Norwegii >>>

Deklaracja VAT w Norwegii

Podstawą rozliczenia VAT w Norwegii jest deklaracja MVA, która jest składana co dwa miesiące lub raz w roku w przypadku małych przedsiębiorstw. W tym dokumencie wykazywane są wszystkie przychody oraz koszty, które występują u płatnika. Należy go składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Altinn. Warto pamiętać, że termin złożenia deklaracji jest jednocześnie ostatecznym terminem na uregulowanie płatności.

Terminy rozliczenia

  • 10 kwietnia: 1 termin VAT (styczeń, luty)
  • 10 czerwca: 2 termin VAT (marzec, kwiecień)
  • 31 sierpnia: 3 termin VAT (maj, czerwiec)
  • 10 października: 4 termin VAT (lipiec, sierpień)
  • 10 grudnia: 5 termin VAT (wrzesień, październik.)
  • 10 lutego: 6 termin VAT (listopad, grudzień)

lub

  • 10 marca dla osób składających roczny raport MVA

Odzyskanie VATu, gdy firma nie była płatnikiem

Interesującą informacją jest możliwość odzyskania VAT w Norwegii, który został zapłacony przed rejestracją firmy jako płatnika. Alternatywa ta powstaje jednak wyłącznie w momencie, gdy przedsiębiorca stał się już VATowcem. W celu odzyskania rozliczenia zapłaconego wcześniej podatku należy złożyć odpowiednią deklarację, w której uwzględnione zostaną wszystkie koszty poniesione przez płatnika przed wpisem do rejestru.

Czytaj również: Podatki dla firm w Norwegii >>>

Pomoc dla firm w Norwegii

Jeżeli system podatku VAT w Norwegii jest zbyt skomplikowany, zachęcamy do skontaktowania się z firmą ATS Pomoc w Norwegii. Wyspecjalizowani doradcy pomogą w prawidłowym rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym, dzięki czemu będziesz mógł sprawniej rozwijać swoją działalność.

Kontakt:

ATS Pomoc w Norwegii
(+48) 91 836 9876
[email protected]