Norwegia: rezerwy wody pitnej tylko na kilka godzin!

0

Niedawno przez Europę przeszły ogromne falę upałów. Nie ominęły również Norwegii. W związku z tym docierają do nas niepokojące informacje. Norwegia ma rezerwy wody tylko na kilka godzin. Co można zrobić z tym problemem? Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności szuka rozwiązań i proponuje skuteczne rozwiązania. 

Brak rezerwy wody pitnej i ryzyko kar!

Ważna informacja jest taka, że gmina Oslo musi bardzo szybko podjąć decyzję o stworzeniu alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę pitną. Miastu grożą gigantyczne kary. Służby odpowiedzialne za dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków w Oslo (Vann- og avløpsetaten) mają już w swoich dłoniach oficjalne pismo –  Mattilsynet grozi karami na poziomie miliona koron dziennie. Utworzenia alternatywnego ujęcia wody pitnej jest koniecznością.

Realne zobowiązania gminy

“Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, żąda od gminy Oslo, nie później niż do 20 listopada tego roku, podjęcia koniecznych decyzji inwestycyjnych, mających na celu stworzenie rezerwowego ujęcia wody pitnej do 1 stycznia 2028 roku. Niedotrzymanie terminów będzie skutkowało naliczaniem kar dziennych.”możemy przeczytać  w dokumencie z Mattilsynet. Kara w wysokości miliona koron będzie naliczana i będzie obowiązywała  codziennie od 21 listopada, chyba że gmina Oslo spełni nałożone na nią wymagania.

Ujęcia wody pitnej w Oslo – jak to wygląda teraz?

Mieszkańcy Oslo zaopatrywani są obecnie w wodę pitną ze stacji uzdatniania wody w Oset i Skullerud. Warto wspomnieć tutaj, że to około 90 procent całkowitego zaopatrzenia Oslo w wodę. Woda pobierana jest z Maridalsvannet. Co z pozostałymi 10%? Uzupełnia je Ujęcie Skulleruduz W tym przypadku woda pobierana jest z jeziora Elvåga.

Sytuacja jest poważna – nie można bagatelizować problemu!

Co na ten temat mówi Kolle?

“Konsekwencje potencjalnych zakłóceń w dostawie wody dla Oslo mogą być bardzo poważne. Wystarczy, że coś stanie się z ze stacją uzdatniania Oset lub z ujęciem wody w Maridalsvannet, aby mieszkańcy Oslo zostali pozbawieni dostępu do wody pitnej. Obecne rozwiązania awaryjne pozwalają dostarczać wodę tylko do części centrum Oslo i to zaledwie przez kilka godzin.”

Co my, mieszkańcy możemy robić? Oszczędzać wodę,zachęcać innych  do oszczędności.