Kryzys w Norwegii Oto lista wymagań LO dla rządu

0

Kryzys w Norwegii Oto lista wymagań LO dla rządu

Pracownicy, którzy muszą zostać w domu z dziećmi, powinni mieć prawo do pełnego wynagrodzenia, mówi LO.
W czwartek rano lider LO Hans-Christian Gabrielsen spotkał się z ministrem pracy i spraw społecznych Torbjørnem Røe Isaksenem (H) oraz Ministrem Handlu i Przemysłu Iselinem Nybø (V) oraz dyrektorem NHO Ole Erikiem Almlidem.

Lider LO uważa, że ​​było to owocne spotkanie.

– Rząd musi przyczyniać się do tworzenia bezpieczeństwa poprzez jasne porady i konkretne środki. Tam LO i NHO są całkowicie zgodne, mówi Hans-Christian Gabrielsen z Ruchu Wolnego Handlu.

Koronawirus w Norwegii- Jak postępować?

Kryzys w Norwegii Oto lista wymagań LO dla rządu

Złożyli trzy główne roszczenia:

• Jasne wspólne zasady dotyczące pieniędzy na opiekę. Każda osoba poddana kwarantannie ma prawo do zasiłku chorobowego.

– Nie możemy zaakceptować faktu, że zmiany spowodują zmniejszenie dochodów pracownika. Zdaniem Gabrielsena władze muszą znaleźć środki, które mogą zrekompensować utratę wynagrodzenia w przypadku jakichkolwiek zmian w przepisach.

• Pracownicy, poddani kwarantannie lub którzy muszą przebywać w domu z dziećmi z powodu zamkniętej szkoły i przedszkoli, muszą być w domu z zapewnieniem pełnej płacy, uważa lider LO.

– Nieuzasadnione jest, aby przypadki, w których pracownicy są chorzy oraz przypadki, w których nakazano pracownikom poddanie się kwarantannie w celu zapobiegania chorobom, powinny być traktowane inaczej, mówi Gabrielsen, dodając:

– Rząd musi zapewnić, że wszystkie takie sytuacje powinny uruchomić wsparcie Nav.

Erna Solberg obiecała w czwartek kilka dni chorobowych dla pracowników z dziećmi. Ale nie złożyła konkretnych obietnic podczas konferencji prasowej w czwartek 14.00.

• Gospodarka komunalna zabezpieczona.

– Sektor opieki zdrowotnej i gminy muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo, aby móc zapewnić ludności dobrą opiekę zdrowotną bez konieczności ograniczania budżetów. Dziesiątki tysięcy pracowników służby zdrowia znajdują się w trudnej sytuacji, której musza stawić czoła i mieć bliski kontakt z ludźmi, mówi Gabrielsen.

– Jestem pełen podziwu dla wykonywanej przez nich pracy. Musimy zdawać sobie sprawę z ryzyka, na jakie są narażeni. Gabrielsen powiedział, że brak pieniędzy nie powinien stanowić wyzwania w tym kontekście.

Kwarantanna w domu

Gabrielsen uważa, że ​​niepewność co do bezpieczeństwa dochodów może prowadzić do tego, że ludzie pomimo zagrożenia pójdą do pracy, w momencie kiedy powinni zostać w domu.

– Bezpieczeństwo gospodarki i ochrona dochodów są ważne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji – mówi.

– Rząd musi wprowadzić środki gwarantujące, że pracownicy i przedsiębiorstwa nie podejmą złych decyzji w zakresie zdrowia publicznego z powodu niepewności finansowej – dodaje.

Lider LO wymaga również dodatkowych wyjaśnień:

– Pracownicy z małymi dziećmi poddanymi kwarantannie muszą mieć możliwość pozostania w domu z dziećmi z pełnym wynagrodzeniem. Muszą być jasne, wspólne zasady dotyczące wieku i innych warunków. Jak wyjaśnia kierownik LO. Zasady te nie sa jeszcze sprecyzowane.

LO popiera środki zmniejszające obciążenie przedsiębiorstw, które muszą ponieść, w tym zmiany w przepisach.

– LO nie może jednak zaakceptować faktu, że zmiany w regulacjach dotyczących zwolnień zmniejszają dochody pracowników. Hans-Christian Gabrielsen powiedział, że ciężar ten musi ponieść społeczeństwo.

Lider LO szczególnie poprosił rząd o rozważenie oddzielnego pakietu kryzysowego dla sektora kultury, tak jak ma to miejsce w Danii.

– Mamy wielu członków, którzy są niezależnymi i samo-zatrudnionymi. Trzeba się nimi teraz zająć, mówi Hans-Christian Gabrielsen.

Państwo musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność

Firmy muszą mieć pewność, że mogą kontynuować prace i że w razie potrzeby mogą zwolnić pracowników.

– Odroczony podatek majątkowy jest przykładem środków, które nie będą miały znaczącego wpływu. Ostrzegam rząd przed skierowaniem zasobów na takie propozycje, mówi Hans-Christian Gabrielsen.

Kryzys w Norwegii

– Przepisy dotyczące zwolnień są wynikiem podziału obciążeń finansowych między trzy strony. W obecnej sytuacji państwo musi wziąć większy udział w imieniu pracodawców, bez uszczerbku dla praw pracowników.

Czas wypowiedzenia pracy przez pracodawce musi oznaczać, że państwo interweniuje i przyjmuje na siebie odpowiedzialność finansową. W obecnej sytuacji zgodnie z prawem spoczywa ona teraz na pracodawcy, podkreśla Gabrielsen.

Oznacza to, że okres, w którym pracownicy otrzymują pełne wynagrodzenie, nie ulega skróceniu w wyniku skrócenia okresu wypowiedzenia, uważa LO.

Lider LO szczególnie poprosił rząd o rozważenie oddzielnego pakietu kryzysowego dla sektora kultury, tak jak ma to miejsce w Danii.

– Chronimy członków, którzy są freelancerami i samozatrudnionymi, którzy są teraz samozatrudnieni, mówi Hans-ChristianGabrielsen.

Rząd przekaże środki

Szkoły i przedszkola są teraz zamknięte. Jest to jeden ze środków, które rząd wprowadził w czwartek, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusów.

Premier Erna Solberg (H) i minister zdrowia i opieki Bent Høie (H) spotkali się w czwartek z prasą, aby przedstawić warunki.

Premier Solberg powiedziała, że rodzice będą mieli więcej dni chorobowych dla dzieci. Natomiast nie mamy jeszcze szczegółów na temat tego, jakie zmiany zostaną wprowadzone.

Kryzys w Norwegii Oto lista wymagań LO dla rządu

źródło:LO Media