Uprawnienia rządu w zakresie prawa w kryzysie

0
Premier Erna Solberg (H) powiedziała podczas konferencji prasowej, że sytuacja, w której obecnie znajduje się Norwegia

Uprawnienia rządu w zakresie prawa w kryzysie

Premier Erna Solberg (H) powiedziała podczas konferencji prasowej, że sytuacja, w której obecnie znajduje się Norwegia, wymaga szybkiego działania i zwraca uwagę, że zawsze konieczne będą pewne formalności, aby stworzyć nowe prawo lub poprawki w prawie obowiązującym.

– Dlatego rząd po południu wyśle ​​do Storting propozycję, która pozwala rządowi na ustanowienie przepisów. W tym przepisów odbiegających od obecnego prawa, z wyjątkiem oczywiście Konstytucji i praw człowieka, mówi premier.

Mówi, że ta propozycja ustawy w czasie kryzysu związanego z Koronawirusem lepiej pozwoli rządowi sprostać nadchodzącym wyzwaniom.

– Ma sprawić, by wszystko działało, nie ma zajmować nowych obszarów władzy w naszym społeczeństwie.

Uprawnienia rządu w zakresie prawa w kryzysie

Do tej pory rząd wprowadził środki w przepisach opartych na ustawie antyinfekcyjnej. Ale dzięki nowej ustawie o kryzysie Koronawirusa. Przyznano im w ten sposób rozszerzone uprawnienia i mogą uchylić prawa obowiązujące.

Erna Solberg twierdzi, że powiadomiła strony Storting, że rząd będzie rozpatrywał tę ustawę w niedzielę.

– Powodem tego jest kryzys, który pokazał, że istnieje wiele obszarów, w których nie mamy podstawy prawnej do wystarczająco szybkiego ustanawiania nowych zasad, mówi dalej.

Mówi na przykład, że należy wprowadzić zmiany, aby zapewnić, że ludzie nie stracą świadczeń z NAV. Sądy będą w stanie utrzymać swoją funkcję społeczną bez ograniczania terminów i zasad proceduralnych.

Minister sprawiedliwości Monica Mæland (H) podkreśla, że ​​Storting musi zostać powiadomiony o wszystkich propozycjach zmian w przepisach.

Uprawnienia rządu w zakresie prawa w kryzysie

Link do debaty