Informacje na temat Koronawirusa

0
Informacja na temat koronawirusa

Informacje na temat koronawirusa

Najnowsze, aktualizowane informacje zamieszczone są na stronie helsenorge.no. Tu znajdziesz fakty, porady i informacje na temat symptomów, czasu inkubacji wirusa, leczenia, podróży, imprez masowych i wprowadzanych środków zaradczych.

Znajdź informacje na helsenorge.no

Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego
(Folkehelseinstituttet) – strona internetowa fhi.no
Najnowsze, aktualizowane informacje są zawsze na stronie Państwowego Instytutu
Zdrowia Publicznego. Tu znajdziesz fakty, porady i informacje na temat
symptomów, czasu inkubacji wirusa, leczenia, podróży, imprez masowych i
wprowadzanych środków zaradczych

Znajdź informacje na fhi.no

Telefoniczna informacja Głównego Urzędu ds. Zdrowia
(Helsedirektoratet): 815 55 015
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc na podany numer Głównego
Urzędu ds. Zdrowia. Otrzymasz tam odpowiedź na pytania ogólne typu: w jakich
rejonach jest największe zagrożenie czy jakie symptomy dają podstawy do
podejrzenia zarażenia.

Zadzwoń do informacji telefonicznej Helsedirektoratet: 815 55 015
Podejrzewasz zarażenie?
Jeśli podejrzewasz, że możesz być zarażony koronawirusem wtedy zadzwoń
(a nie przychodź) do lekarza pierwszego kontaktu lub na pogotowie.
Kryteria wykonywania testów.

Osoby przebywające na kwarantannie w domu nie podlegają testom i nie powinny
zgłaszać się do ośrodków zdrowia. Chyba że Twój stan wymaga pomocy medycznej.
Testy są zarezerwowane dla niektórych grup pacjentów i personelu medycznego z
konkretnymi objawami dot. dróg oddechowych.

Zobacz aktualne polecenia Folkehelseinstituttet

Zadzwoń na specjalny koronanumer dla
mieszkańców Oslo: 21 80 21 82
Zadzwoń!, aby dowiedzieć się czy zrobienie testu jest
niezbędne jeśli stwierdzisz że:
masz objawy grypy?
byłeś w rejonach objętych ryzykiem?
miałeś bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem?

Informacja na temat koronawirusa

Telefon czynny w dni powszednie w godzinach 12.00 – 21.00,
w soboty i niedziele w godzinach 12.30 – 19.30
Chorzy z objawami grypy niespełniający pozostałych kryteriów nie muszą dzwonić,aby nie obciążać niepotrzebnie linii . Osoby te prosimy o
pozostawanie w domu i ograniczenie kontaktu z innymi.

Zadzwoń na specjalny koronanumer dla mieszkańców Oslo: 21 80 21 82

Zadzwoń do lekarza pierwszego kontaktu
Skontaktuj się ze swoim lekarzem telefonicznie aby uzyskać poradę. Lekarz
może wystawić zwolnienie, jeśli uważa, że pacjent powinien być objęty
kwarantanną. Zawsze zwracaj się w pierwszej kolejności do swojego lekarza jeśli
Twój stan nie jest ciężki, dotyczy to zarówno koronawirusa jak i innych chorób.
Zadzwoń na pogotowie (Legevakten) w razie
konieczności natychmiastowej pomocy.

Chorzy, którym nie udaje się skontaktować ze swoim lekarzem, mogą dzwonić na
pogotowie pod numer 11 61 17

Na pogotowie dzwonimy tylko w razie potrzeby pilnej pomocy. Jest sezon zimowy i
większość występujących infekcji dróg oddechowych to nie jest zakażenie
koronawirusem.

Proszę nie przychodzić do lekarza czy na pogotowie bez
uprzedniego zgłoszenia telefonicznego. W przypadku zagrożenia życia dzwoń pod numer 113.

Wszystkie szkoły i przedszkola w Oslo są

zamknięte.
Szkoły i przedszkola w Oslo zostały zamknięte na okres 14 dni z możliwością
przedłużenia. Decyzja o przedłużeniu tego terminu zostanie podjęta 26 marca 2020.
Szkoły będą w miarę możliwości starały się umożliwić uczniom naukę w domu.
Decyzja obejmuje:
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły średnie
nauczanie dorosłych (voksenopplæring)
przedszkola
świetlice

Informacja na temat koronawirusa

Jakie zmiany w rządzie ?