Najwyższa stopa bezrobocia w Norwegii od czasu II wojny światowej

0
dagpenger
Dagpenger to zasiłek dla bezrobotnych, który ma za zadanie zrekompensować utratę dochodów / fot. Ole Petter Baugerød Stokke

Najwyższa stopa bezrobocia w Norwegii od czasu II wojny światowej

Według wstępnych danych NAV we wtorek 24 marca zarejestrowano 291 000 osób jako w pełni bezrobotnych. Stanowi to 10,4 procent siły roboczej. Łączna liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy objętych środkami wyniosła 306 000 osób, czyli 10,9 procent siły roboczej.

– Jest to najwyższa stopa bezrobocia w Norwegii od czasu II wojny światowej. W ubiegłym tygodniu zaobserwowaliśmy podwojenie liczby zarejestrowanych. Główną przyczyną tego jest gwałtowny wzrost liczby zwolnień w wyniku działań wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, mówi Sigrun Vågeng, dyrektor ds. Pracy i opieki społecznej.

– Zmiany na rynku pracy w Norwegii w ciągu ostatnich dwóch tygodni są niespotykane w historii, gdzie z 65 000 zarejestrowanych w pełni bezrobotnych we wtorek 10 marca do dzisiejszych 291 000, mówi Vågeng.

Najwyższa stopa bezrobocia w Norwegii

Od wtorku 17 marca zarejestrowano 142 tysiące osób jako w pełni bezrobotnych, co stanowi wzrost o 95 procent. Liczby te nie są korygowane na bieżąco. 90 procent nowych osób poszukujących pracy zarejestrowanych w ciągu ostatniego tygodnia podało zwolnienia jako podstawę do rejestracji. Zobacz także statystyki dotyczące nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych .

Podaż nowych zasiłków dla bezrobotnych była szczególnie duża na początku ubiegłego tygodnia. W ostatnich dniach dostępność nowych zasiłków dla bezrobotnych nieco zwolniła, chociaż historycznie jest bardzo wysoka.

Najwyższe bezrobocie w Oslo

Wszystkie hrabstwa odnotowały gwałtowny wzrost liczby bezrobotnych w ostatnim tygodniu. W Møre i Romsdal wzrost był największy (116%), podczas gdy najmniej w Westland (84%).
Bezrobocie jest obecnie najwyższe w Oslo, z 12,7 procent siły roboczej. Nordland jest obecnie hrabstwem o najniższym bezrobociu, zatrudniającym 8,6 procent siły roboczej.

Najwyższe bezrobocie według płci

W ostatnim tygodniu liczba bezrobotnych wzrosła najbardziej wśród mężczyzn, o 80 000 więcej, czyli 105 procent. W przypadku kobiet bezrobocie wzrosło o 62 000, co stanowi wzrost o 85 procent. Stopa bezrobocia wynosi obecnie 10,2 procent dla kobiet i 10,6 procent dla mężczyzn.
Wszystkie grupy wiekowe doświadczyły znacznego wzrostu bezrobocia w ciągu ostatniego tygodnia. Względny wzrost był największy wśród osób w wieku 50 lat lub starszych. W stosunku do siły roboczej bezrobocie jest najwyższe wśród osób w wieku 20–24 lat (16,6%), a zwłaszcza wśród kobiet w tej grupie wiekowej (18,3%).