15 lat temu zmarł Jan Paweł II.

0
15 lat temu zmarł Jan Paweł II

15 lat temu zmarł Jan Paweł II.

Jan Paweł II

Jan Paweł II był jednym z najbardziej znaczących Polaków XX wieku. Bezsprzecznie wszyscy ludzie bez względu na wyznanie szanowali go, za to jakim był człowiekiem. Papież rządził Kościołem od 16 października 1978 roku. Swoje imię Jan Paweł II przyjął po poprzednikach. Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Dziewięć lat po śmierci Jan Paweł II został ogłoszony świętym. 

Karol Józef Wojtyła

Karol Józef Wojtyła (Jan Paweł II) urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, jako syn Karola Wojtyły i jego żony Emilii z Kaczorowskich. Atmosfera panująca w domu rodzinnym, jego otoczenie, dzieciństwo i bliskie osoby silnie wpłynęły na rozwój duchowy i intelektualny przyszłego Papieża.

Dzieciństwo

Młody Karol Wojtyła w wieku 9 lat stracił matkę. Po jej śmierci został ministrantem. Jak sam wspominał nie był najgorliwszy w tej służbie. Gdy jego ojciec spostrzegł to powiedział do syna: “Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego”. Po tych słowach pokazał małemu Karolowi pewną modlitwę:

“Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
O dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej.
O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary.
O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował.
O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać.
O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością.
O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.”

Amen.

Od tego momentu przyszły papież (Jan Paweł II) zaczął się modlić jej słowami i doświadczać w życiu jeszcze potężniejszego działania Boga. “Nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur czy nauczania, które odebrałem. Z jakim on przekonaniem do mnie mówił! Jeszcze dziś słyszę jego głos. Rezultatem tej lekcji z dzieciństwa jest moja encyklika o Duchu Świętym” – mówił wiele lat później już jako papież.

15 lat temu zmarł Jan Paweł II

Został wybrany na papieża przez drugie zgromadzenie kardynałów po śmierci Jana Pawła I, który zmarł po trzydziestu trzech dniach pontyfikatu. Kardynał Wojtyła został wybrany trzeciego dnia konklawe i przyjął imiona Jan Paweł dla uhonorowania swojego poprzednika. Jego wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80. i 90. XX wieku, w szczególności na przemiany demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku wschodniego.