Pogoda w:

Oslo

.
Dziś .
Jutro .
Wybory na prezydenta 2020
default avatar
Lukasz Pawlowicz
09.05.2020

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie
czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.
W dniu 16 kwietnia 2020 r.

Została jednak uchwalona ustawa
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone
zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego,
nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące
wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania
korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji
Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku
kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości
drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty
wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję
Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków.
W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje
wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz
jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r.
nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć
zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane
z głosowaniem, w tym:
1) wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
2) nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji
wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży
dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
3) lokale wyborcze pozostaną zamknięte.
Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak
Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak
Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych
Członkowie:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Maciej Miłosz
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski

Ambasada RP w Oslo
Wydział Konsularny
Drammensveien 171, 0277 Oslo

Wybory na prezydenta 2020
Oceń artykuł
0 / 5.0 0 ocen
default avatar
Lukasz Pawlowicz 09.05.2020

Dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *