Państwo i główne stowarzyszenia nie uzgodniły ram finansowych. Państwo zaproponowało podwyżkę płac zgodnie z podstawowymi ramami przedmiotowymi, które w tym roku wynoszą 3,7 proc.

Przerwa w negocjacjach między państwem a głównymi związkami

– Jesteśmy rozczarowani, że LO, Akademikerne, Unio i YS zerwały negocjacje płacowe. Dla państwa ważne jest trzymanie się ram pierwszej linii. Model tematyczny pierwszej linii zapewnia miejsca pracy i konkurencyjność Norwegii, mówi dyrektor ds. zasobów ludzkich Gisle Norheim.

Strony spotkają się teraz przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich 2 maja, a termin osiągnięcia porozumienia upływa 23 maja o północy

– Cieszę się, że udało nam się dobrze współpracować ze stronami w sprawach związanych z uproszczeniem systemu wynagrodzeń. W tym obszarze przeszliśmy długą drogę – podkreśla Norheim.

Ugoda 2022 jest ugodą główną, w której negocjowane są wszystkie elementy głównych układów zbiorowych. Ministerstwo Samorządu Terytorialnego i Powiatowego reprezentuje państwo w negocjacjach z głównymi stowarzyszeniami.

Źródło: regjeringen

Przeczytaj i dowiedz się więcej: Jeszcze dziesięć lat roamingu bez dodatkowych opłat