Pogoda w:

Oslo

Brak opadów
Dziś 4
Jutro 6
Koronawirus COVID-19 w Norwegii
rżąd norweski
default avatar
Lukasz Pawlowicz
08.12.2020

Rząd Norwegii podejmuje natychmiastowe działania w celu ograniczenia infekcji wśród imigrantów

Rząd Norwegii podejmuje natychmiastowe działania w celu ograniczenia infekcji wśród imigrantów

Poza pierwszymi trzema tygodniami pandemii, poziom zakażeń wśród urodzonych za granicą był wyższy niż w populacji ogólnej. Grupa ekspertów proponuje obecnie 29 rozwiązań w celu ograniczenia infekcji wśród imigrantów.

Kilka z pośród tych rozwiązań dotyczy docierania do informacji i dostosowywania ich do różnych grup.

– Grupa ekspertów uważa, że ​​wiele z już zapoczątkowanych środków było użytecznych, ale nie są one wystarczające. Kiedy widzimy, że odsetek zakażonych i hospitalizowanych jest znacznie wyższy wśród imigrantów, musimy zrobić więcej, aby dotrzeć do odpowiednich grup. Dotyczy to zarówno informacji o zasadach kontroli zakażeń, jak i praktycznych możliwości ich przestrzegania – mówi Minister Edukacji i Integracji Guri Melby. 

Sugeruje kampanię „powiedz nie”

Grupa ekspertów otrzymała informację zwrotną, że w wielu środowiskach istnieje ogromna presja, aby przyłączyć się do głównych działań społecznych, pomimo porad i zasad dotyczących kontroli zakażeń.

– Proponujemy wzmocnienie prac związanych z wdrażaniem ukierunkowanych kampanii i skoncentrowanie się na naciskach społecznych. Na przykład kampanię zatytułowaną „Powiedz nie” można uznać za podnoszącą świadomość prawnych i zdrowotnych konsekwencji naruszania zasad kontroli zakażeń – mówi dyrektor Dyrekcji ds. Integracji i Różnorodności (IMDi) oraz szef grupy ekspertów Libe Rieber Mohn.

– Nie widzimy powodu, żeby z tym czekać. Powierzamy je teraz agencjom, które je obsługują, zadanie uruchomienia kampanii informacyjnej i kreującej postawy, mówi Melby.

Wielojęzyczny telefon koronowy i krajowy zespół ds. Wykrywania infekcji

Komisja ekspertów proponuje rozszerzenie obecnego telefonu koronowego na największe języki mniejszościowe w Norwegii. Ponadto komisja proponuje wielojęzyczny krajowy zespół ds. Wykrywania zakażeń, który ma specjalną wiedzę na temat zdrowia migracji i zna najpopularniejsze języki mniejszości.

Rząd Norwegii podejmuje natychmiastowe działania w celu ograniczenia infekcji wśród imigrantów

– Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji, muszą uczestniczyć wszystkie grupy społeczne. Wiemy, że imigrantom ze słabymi umiejętnościami w mowie i zrozumieniu może być trudno znaleźć aktualne i prawidłowe informacje. Dlatego też będziemy kontynuować propozycję grupy ekspertów i rozszerzać obecny telefon koronowy, tak aby obejmował wszystkie języki mniejszościowe, mówi minister zdrowia i usług społecznych Bent Høie.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego powołał już zespół do wykrywania infekcji, który posługuje się między innymi językiem angielskim i polskim. Ministerstwo Zdrowia i Opieki wraz z departamentem oceni, czy zespół może zostać poszerzony o personel medyczny mówiący innymi odpowiednimi językami mniejszości.

Grupa ekspertów proponuje 29 rozwiązań

Grupa ekspertów została powołana 16 listopada br. I została poproszona o ocenę istniejących środków i zaproponowanie nowych rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa w populacji imigrantów. Grupie kierował Libe Rieber-Mohn, dyrektor ds.Integracji i Różnorodności. W jej skład wchodzili również przedstawiciele Norweskiej Dyrekcji ds.Imigracji, Norweskiej Dyrekcji Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, gminy Oslo, Caritas, centrum zasobów MiRA dla kobiet pochodzących z mniejszości oraz Departamentu Badań Społecznych.

– Rozpowszechnianie krytycznych informacji i przekazów władz musi uwzględniać fakt, że mamy teraz zupełnie inny skład populacji niż kilka lat temu. Pandemia pokazała nam, że rozpowszechnianie informacji wśród ludzi, którzy nie mówią po norwesku, powinno być tematem we wszystkich planach zabezpieczenia społecznego i gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych. Powinien to być punkt uczenia się dla późniejszych ewentualnych kryzysów, mówi Libe Rieber Mohn.

Grupa proponuje 29 działań podzielonych na cztery kategorie: 1) kontrola i zapobieganie zakażeniom, 2) środki zwiększające liczbę testów i lepsze wykrywanie zakażeń, 3) środki służące zwiększonemu wdrażaniu kwarantanny i izolacji, 4) inne priorytetowe działania informacyjne.

Rząd Norwegii podejmuje natychmiastowe działania w celu ograniczenia infekcji wśród imigrantów. Rozwiązania mające na celu ograniczenie infekcji wśród imigrantów.

Pakiety informacyjne w odpowiednich językach dla pracodawców.

Usługa powiadamiania Norweskiej Inspekcji Pracy o nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących kontroli zakażeń.

Stałe miejsca spotkań władz zdrowia, organizacji wolontariackich, organizacji imigranckich i wspólnot religijnych.

Zapewnienie osobom nieposiadającym legalnego pobytu możliwości przeprowadzenia badań, kwarantanny i leczenia.

Zintensyfikowane prace dzięki dostosowanym kampaniom informacyjnym.

Kilka stacjonarnych stacji testowych i testów ambulatoryjnych na obszarach o wysokim odsetku imigrantów.

Informacje na stacjach testowych muszą być przetłumaczone.

Rozpowszechnianie wyników testów w kilku językach.

Ukierunkowane wykorzystanie szybkich testów.

Eksperymenty z dobrowolnymi masowymi testami na obszarach o wysokim stężeniu infekcji.

Kampanie informacyjne dotyczące testów w kilku językach.

Zapewnić korzystanie z wykwalifikowanego tłumacza.

Wielojęzyczny krajowy zespół ds. Wykrywania infekcji.

Lepiej widoczne stacje testowe na większych lotniskach.

Ocena systemu rekompensat finansowych dla osób, które nie uzyskały prawa do zasiłku chorobowego.

Zapewnić dostęp do pomieszczeń kwarantanny osobom, które nie mają możliwości przestrzegania wymagań dotyczących odległości we własnym domu.

Upewnić się, że zasady kwarantanny i izolacji są zrozumiałe dla wszystkich.

Tłumaczenie informacji od władz, takich jak konferencje prasowe, musi być wykonane szybko. Należy to koordynować centralnie.

Proste i dostosowane pakiety informacyjne, które są udostępniane gminom i organizacjom wolontariackim.

Bezpośredni kanał komunikacji z populacją imigrantów.

Krajowa witryna internetowa zawierająca informacje w różnych językach.

Wielojęzyczny telefon koronowy.

Plan szczepień obejmujący populację imigrantów.

Kontakt z lokalnymi pracownikami.

Kampanie wideo ze sławnymi ludźmi z różnych krajów.

Współpraca z organizacjami wolontariackimi i imigranckimi oraz wspólnotami religijnymi i filozoficznymi.

Współpracuj z zagrożonymi środowiskami, aby przeciwdziałać wstydowi i stygmatyzacji.

Kampanie mające na celu zapobieganie negatywnym postawom.

Systematyczne zdobywanie wiedzy.

Osoby urodzone za granicą są nad reprezentowane w statystykach dotyczących infekcji

Łączna liczba zgłoszonych przypadków Covid-19 ze znanym krajem urodzenia od wybuchu pandemii i do tygodnia 47. włącznie, 35 procent urodziło się poza Norwegią. Odsetek z potwierdzoną infekcją był najwyższy wśród osób urodzonych w Somalii, Pakistanie, Iraku, Afganistanie, Turcji i Erytrei. Infekcja wśród osób z Erytrei, Somalii i Turcji znacznie spadła w ciągu ostatniego tygodnia.

Póki co Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego nie dysponuje danymi, które pozwoliłyby sprawdzić, na ile infekcja występuje we własnej rodzinie i kręgu społecznym. Jednak raport odnosi się do doświadczeń z prac związanych z wykrywaniem zakażeń, co daje nam podstawy, by sądzić, że większość zakażeń w populacji imigrantów występuje w ich własnym środowisku, rodzinie i kręgu społecznym.

Odsetek zarażonych osób, które zostały zarażone za granicą, ostatnio znacznie się zmniejszył. Niemniej jednak znaczenie infekcji importowanych było czasami głównym wyzwaniem, które może ponownie się zaostrzyć.

Kilka powodów, dla których imigranci są bardziej narażeni

Z przeglądu grupy ekspertów wynika, że ​​istnieje kilka powodów nadmiernej reprezentacji infekcji w niektórych społecznościach imigrantów. Raport odnosi się między innymi do wyzwań związanych z informacją, presją i piętnem społecznym oraz określonymi uwarunkowaniami kulturowymi. Słabość finansowa jest również podkreślana jako bariera, która stoi na drodze do przestrzegania środków kontroli zakażeń.

– Strach przed utratą dochodów może być przeszkodą w sprawdzeniu siebie i wdrożeniu kwarantanny i izolacji dla osób bez prawa do zasiłku chorobowego lub mających słabe powiązanie z życiem zawodowym. Jednocześnie oczekiwania społeczne, brak zaufania do oficjalnych informacji lub przekonań religijnych mogą utrudniać skuteczną kontrolę zakażeń. Zalecenia grupy ekspertów mają na celu zmniejszenie kilku z tych barier, mówi Libe Rieber Mohn.

Rząd Norwegii podejmuje natychmiastowe działania w celu ograniczenia infekcji wśród imigrantów

 

Koronawirus COVID-19 w Norwegii
rżąd norweski
Oceń artykuł
0 / 5.0 0 ocen
default avatar
Lukasz Pawlowicz 08.12.2020

Dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *