– Zmieniamy teraz zasady dotyczące hoteli kwarantanny. Usuwamy rozróżnienie między koniecznymi a niepotrzebnymi podróżami przy wjeździe do Norwegii, a raczej przyjrzymy się presji infekcji w poszczególnych krajach. Oznacza to, że podróżni z Wielkiej Brytanii i krajów EOG / Schengen o niskim poziomie infekcji również unikają hoteli kwarantanny. Osoby, które przebywały na obszarach o wysokiej infekcji, muszą w przyszłości przebywać w hotelach kwarantanny. Dotyczy to również sytuacji, gdy podróż była konieczną podróżą służbową. Jak tylko będziemy mieć gotowy dokument, która jest cyfrowy, bezpieczny do zweryfikowania, osoby chronione, w tym osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki ponad trzy tygodnie temu, nie będą już przebywać w hotelach kwarantanny . Mówi Minister Sprawiedliwości i Zarządzania Kryzysowego. Monica Mæland (H).

Następujące grupy będą przebywać w hotelach kwarantanny od czwartku 27.05.2021:

  • Osoby podróżujące poza Europą muszą zasadniczo przebywać w hotelach kwarantanny przez cały okres kwarantanny, aż do negatywnego wyniku testu najwcześniej po siedmiu dniach.
  • Podróżni z krajów europejskich, którzy mają mniej niż 150 nowych infekcji na 100 000 w ciągu ostatnich 14 dni i maksymalnie 4 procent badanych ma pozytywny wynik, nie muszą przebywać w hotelach kwarantannowych. Muszą przeprowadzić kwarantannę w domu lub w innym odpowiednim miejscu kwarantanny.
  • Podróżni z Wielkiej Brytanii i krajów EOG / Schengen, którzy mają więcej niż 150 zakażonych na 100 000 osób, muszą przebywać w hotelach kwarantanny do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu najwcześniej po trzech dniach. Muszą ukończyć kwarantannę w domu lub w innym odpowiednim miejscu kwarantanny i mogą wyjść z kwarantanny najwcześniej po siedmiu dniach.
  • Podróżni z krajów europejskich o szczególnie wysokim wskaźniku infekcji muszą przebywać w hotelach kwarantanny aż do negatywnego wyniku testu najwcześniej po siedmiu dniach. Więcej informacji o tej grupie pojawi się później.

. Wyjątki

Wyjątki dotyczące silnych względów dobrostanu będą kontynuowane. Rząd wprowadzi system zwolnień dla tej grupy, co oznacza, że ​​możesz ubiegać się o zwolnienie z hoteli kwarantanny i uzyskać decyzję, zanim dojedziesz do granicy.

Wyjątki dotyczą również marynarzy, którzy przebywali w krajach spoza EOG / Schengen i Wielkiej Brytanii i którzy muszą zaciągnąć się do Norwegii. Marynarze muszą nadal podlegać kwarantannie w hotelach po powrocie do domu, ale mogą ją ukończyć przed wejściem na statek. Zmiany te obowiązują od dzisiaj, 21 maja.

Sportowcy

Najlepsi sportowcy kwalifikujący się do igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich oraz niezbędny personel pomocniczy otrzymują zmiany w kwarantannie wjazdowej i zwolnienia z wymogu przebywania w hotelach kwarantanny po pobycie za granicą w celu rywalizacji w ramach przygotowań i kwalifikacji do igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich. Muszą być poddane kwarantannie aż do negatywnego wyniku testu wykonanego w trzecim dniu najwcześniej po ich powrocie.

– Surowe środki na naszych granicach odniosły skutek.

Infekcja importowa zmniejszyła się, ale sytuacja infekcji w otaczającym nas świecie jest nadal złożona i poważna w wielu miejscach. Musimy kontynuować surowe ograniczenia dostępu obcokrajowców do Norwegii, ale teraz dajemy wyjątki dla tych, którzy mieszkają w krajach, w których infekcja jest tak niska, że ​​nie mamy wymagań dotyczących kwarantanny, mówi minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Monica Mæland.

Jest otwarty dla wjazdu dla obcokrajowców mieszkających w krajach / obszarach, które nie podlegają kwarantannie („ziemia żółta”) w Norwegii. Obecnie dotyczy to Grenlandii, Wysp Owczych, Islandii i części Finlandii, ale to się zmieni, gdy więcej krajów będzie szczepić populację i spadnie liczba zakażeń. Wyjątek ten obowiązuje również 27 maja. Wielka Brytania zostanie objęta tym programem, a zatem będzie oceniana według tych samych kryteriów, co kraje EOG / Schengen.

Ponowna ocena ograniczeń dotyczących ograniczeń wjazdu zostanie przeprowadzona w związku z krokiem 3 planu ponownego otwarcia. Następnie, między innymi, zostanie rozważona dalsza ulga dla osób podróżujących służbowo, rodziny, przyjaciół oraz studentów i uczniów z zagranicy.

Norweska Dyrekcja ds. Zdrowia i NIPH wydały ostatnio kompleksowe zalecenia dotyczące zasad wjazdu do Norwegii, do czasu gdy każdemu w wieku powyżej 18 lat zostanie zaoferowana szczepionka. Jedną z rad jest to, że w tym okresie będziemy mieć trzydniową kwarantannę wjazdową również dla osób zaszczepionych oraz że przedłużymy globalne porady dotyczące podróży do końca lipca. Rząd nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie tych propozycji. Uważamy, że jest powód, by kwestionować, czy jest to zbyt surowe. Dlatego przydzielono nowe zadania, aby to ocenić.

– Kiedy otrzymamy nową profesjonalną poradę, rozważymy całkowite zniesienie kwarantanny wjazdowej dla osób, które są chronione szczepionką lub mają odporność w wyniku koronawirusa. Będzie to jednak wymagało, abyśmy najpierw mieli weryfikowalny certyfikat. Mówi minister zdrowia i opieki Bent Høie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedłuża swoją globalną radę podróży do 1 lipca. Nadal istnieje znaczne ryzyko, że podróże za granicę mogą prowadzić do większej liczby infekcji i importu nowych wariantów wirusa, które utrudnią ponowne otwarcie tutaj, w domu.

– Rządowy plan stopniowego wznowienia jest w trakcie realizacji, ale władze zdrowotne zalecają unikanie wyjazdów za granicę do czasu zaszczepienia większej części mieszkańców Norwegii. Dlatego przedłużamy Global Travel Council do 1 lipca. Nie chcemy, aby rada ds. Podróży była dłuższa niż to konieczne, ale w obecnej sytuacji najbardziej przewidywalne jest zaplanowanie norweskich wakacji tego lata – mówi minister spraw zagranicznych Ine Eriksen Søreide.