Zaktualizowany szacunek sprzedaży gazu w 2022 r. wynosi 122 mld m sześc. gazu. To o 9 mld m sześc. gazu więcej niż sprzedaż gazu w 2021 r. Oznacza to wzrost o ok. 8 proc. W pierwszym kwartale firmy na szelfie dostarczyły 1,7 mld m sześc. gazu, jest to 6 proc. więcej niż w tym samym okresie 2021 roku.

Firmy na norweskim szelfie produkują dziś na pełnych obrotach

– To znaczne ilości energii. Wartość energetyczna przyrostu wynosi około 100 TWh. Firmy na norweskim szelfie produkują dziś na pełnych obrotach lub bardzo blisko tego. Wysokie ceny dają firmom silną motywację do aktywnej pracy nad wykorzystaniem mocy produkcyjnych na złożach – mówi Minister Ropy i Energii Terje Aasland.  

Większość wzrostu w stosunku do 2021 r. związana jest ze zwiększonymi dostawami gazociągami. W kilku dziedzinach wdrożono środki, które mogą prowadzić do zwiększenia dostaw w krótkim okresie. Sytuacja rynkowa sprawiła, że ​​dla graczy atrakcyjna jest sprzedaż nieco większej części produkcji ropy naftowej (NGL) w postaci gazu rurociągowego.

Zawsze istnieje niepewność co do poziomu produkcji

Część oczekiwanego wzrostu dostaw w porównaniu do 2021 r. wynika z planowanego ponownego uruchomienia Hammerfest LNG. W szacunkach zakłada się technicznie, że zakład będzie produkować miesięcznie tyle samo po uruchomieniu, co w ubiegłym roku pełnej produkcji.

To ile gazu sprzeda Norwegia zależy od wielu czynników. Zawsze istnieje niepewność co do przyszłego poziomu produkcji, także w bieżącym roku. Wyższy poziom produkcji w ciągu roku zależy od bezpiecznej i stabilnej pracy na polach i obiektach centralnych oraz od uruchomienia pól zgodnie z planem.