...
4
0
0
default avatar
Wojtek Sobieski
11.05.2022

Młodzi ludzie postrzegają media społecznościowe jako pozytywną arenę społeczną

Szacowany czas czytania: minut

Młodzi ludzie postrzegają media społecznościowe jako pozytywną arenę społeczną

Wielu młodych ludzi korzysta z mediów społecznościowych, aby utrzymywać kontakt z przyjaciółmi i rodziną. Wymieniają się treściami i zyskują pozytywną uwagę w mediach społecznościowych. Pokazuje raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Młodzi ludzie postrzegają media społecznościowe jako pozytywną arenę społeczną

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zapytał 3700 uczniów szkół ponadgimnazjalnych o korzystanie przez młodzież i doświadczenia z mediami społecznościowymi i grami online. Wyniki publikowane są w raporcie „Cały świat w zasięgu ręki” .

– Uczniowie odpowiadają, że media społecznościowe to dla młodych ludzi ważna arena społeczna, a nie tylko rozrywka. Media społecznościowe wydają się być najważniejsze dla dziewcząt. Z drugiej strony gdy gry online są najważniejsze dla chłopców, mówi Jens Christoffer Skogen, badacz z Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Większy odsetek dziewcząt czuje się uzależnionych od mediów społecznościowych

Ogólnie rzecz biorąc, dziewczęta zgłaszają, że częściej komunikują się z innymi i otrzymują więcej pozytywnej uwagi w mediach społecznościowych niż chłopcy. Dziewczęta zgłaszają również, że bardziej przejmują się tym, jak pojawiają się w mediach społecznościowych. Doświadczają większego stresu, presji i oczekiwań związanych z korzystaniem z mediów społecznościowych. Przywiązują też większą wagę do reakcji, jakie otrzymują w mediach społecznościowych. Ponadto większy odsetek dziewcząt niż chłopców deklaruje, że czują się uzależnione od mediów społecznościowych.

Wyniki pokazują, że znacznie więcej chłopców niż dziewcząt angażuje się w gry online. Chłopcy komunikują się z innymi w większym stopniu niż dziewczęta, czują się częścią społeczności, gdy grają i nawiązują relacje z przyjaciółmi poprzez granie. Niewielki odsetek osób niezależnie od płci postrzega siebie jako uzależnionego od gier online.

Łatwiej być sobą w mediach społecznościowych

Niektórym osobom łatwiej jest być sobą i rozmawiać o trudnych rzeczach, gdy są w mediach społecznościowych. Jednocześnie doświadczają dużej presji i oczekiwań związanych z aktywnością w mediach społecznościowych i doświadczają, że korzystanie z mediów społecznościowych wpływa na inne rzeczy w życiu.

Wyniki pokazują również, że wiele osób stosuje aktywne strategie, aby uniknąć niepokoju lub zachować prywatność w mediach społecznościowych. Jedna czwarta młodych ludzi deklaruje, że chce dowiedzieć się więcej o tym, jak media społecznościowe mogą na nich wpłynąć.

– Przeprowadzono niewiele badań dotyczących potencjalnych pozytywnych aspektów mediów społecznościowych i gier online. Dlatego celem naszego badania było przedstawienie szerszego i bardziej zniuansowanego obrazu roli, jaką te działania odgrywają w życiu młodych ludzi, mówi Skogen.

Duże różnice między płciami

Spójnym odkryciem jest to, że istnieją duże różnice między płciami w korzystaniu przez młodzież z mediów społecznościowych, w tym gier online. Większy odsetek dziewcząt niż chłopców twierdzi, że korzysta z mediów społecznościowych, aby utrzymywać kontakt ze znajomymi przez cały dzień (79% w porównaniu z 66%).

Dziewczyny w większym stopniu czują, że „muszą” komentować to, co publikują znajomi (56 proc. wobec 14 proc.), i że przynajmniej czasami ma to negatywne konsekwencje, jeśli tego nie robią (34 proc. wobec 15 proc.).

Chłopcy na ogół grają znacznie częściej niż dziewczynki

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki ankiety pokazują znaczne różnice między płciami, jeśli chodzi o gry online. Chłopcy na ogół grają znacznie częściej niż dziewczynki. Odsetek dziewcząt, które twierdzą, że nigdy nie grają, wynosi 83 procent, podczas gdy analogiczny odsetek odpowiedzi wśród chłopców wynosi 19 procent. Około jedna czwarta chłopców (26 procent) i tylko dwa procent dziewcząt gra 5-6 dni w tygodniu lub codziennie.

Wyniki ankiety wskazują na to, że gry online stanowią również ważną przestrzeń społeczną dla uczniów, gdzie duża część nawiązała bliskie przyjaźnie, komunikuje się ze sobą i doświadcza bycia częścią społeczności.

Zapytaj dzieci, jak było dzisiaj w mediach społecznościowych i czego tam doświadczyły

– Chociaż w tym raporcie zwracamy uwagę na pewne ważne różnice między płciami. Nie oznacza to, że wszystkie dziewczęta lub wszyscy chłopcy korzystają i doświadczają mediów społecznościowych w ten sam sposób, mówi Skogen.

Normy i zasady dotyczące korzystania z mediów społecznościowych różnią się w zależności od szkoły, klasy i grupy przyjaciół, co może mieć wpływ na korzystanie z mediów społecznościowych i ich doświadczenia z nimi.

– Rodzice mogą czuć się bardziej zaangażowani w życie społeczne dzieci i młodzieży w mediach społecznościowych i grach online. Zwłaszcza, że ​​są to dla nich ważne areny społeczne. Zapytaj dzieci, jak było dzisiaj w mediach społecznościowych i czego tam doświadczyły. Porozmawiaj o tym ze swoimi dziećmi od pierwszej chwili, gdy uzyskają dostęp do mediów społecznościowych i gier online. Jeśli zaczniesz wcześnie, łatwiej jest wypracować dobre nawyki dotyczące komunikacji wokół tego, mówi Skogen.

O ankiecie

Przeprowadzono dwie tury badania „Livet på SoMe” z uczniami liceum w Bergen w latach 2020 i 2021. Łączna liczba uczestników badania wyniosła 3725. Średnia wieku uczestników wynosiła 17 lat.

Odniesienie

Hjetland GJ, Finserås TR i Skogen JC. „ Cały świat jest w zasięgu ręki — korzystanie i doświadczenia młodych ludzi z mediami społecznościowymi i grami online ”. [Na całym świecie jednym naciśnięciem klawisza – wykorzystanie i doświadczenia nastolatków z mediami społecznościowymi i grami online] Raport 2022. Bergen: Folkehelseinstituttet, 2022.

Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Przeczytaj i dowiedz się więcej: W 2021 wydano rekordową ilość pozwoleń na budowę budynków rekreacyjnych

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE