4
0
0
default avatar
Wojtek Sobieski
13.05.2022

20 milionów ton zboża musi opuścić Ukrainę w niecałe trzy miesiące

Szacowany czas czytania: minut

20 milionów ton zboża musi opuścić Ukrainę w niecałe trzy miesiące

W ramach solidarności UE z Ukrainą Komisja przedstawiła zestaw działań, które mają pomóc Ukrainie w eksporcie jej produktów rolnych. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę i blokadzie ukraińskich portów ukraińskie zboże i inne towary rolne nie mogą już dotrzeć do swoich miejsc przeznaczenia. Sytuacja zagraża światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu i istnieje pilna potrzeba ustanowienia alternatywnych tras logistycznych z wykorzystaniem wszystkich odpowiednich środków transportu.

20 milionów ton zboża musi opuścić Ukrainę w niecałe trzy miesiące

W dzisiejszym komunikacie Komisja Europejska przedstawia plan działania mający na celu ustanowienie „pasów solidarności”. Wszystko po to, aby zapewnić Ukrainie możliwość eksportu zboża, ale także importu potrzebnych jej towarów, od pomocy humanitarnej po paszę dla zwierząt i nawozy.

„20 milionów ton zboża musi opuścić Ukrainę w niecałe trzy miesiące, korzystając z infrastruktury UE. To gigantyczne wyzwanie, dlatego niezbędna jest koordynacja i optymalizacja łańcuchów logistycznych, tworzenie nowych tras i unikanie, w miarę możliwości, wąskich gardeł. Nasz komunikat dotyczy rozwiązań awaryjnych, ale także środków średnio- i długoterminowych w celu lepszego połączenia i integracji infrastruktury Ukrainy z UE. W przypadku rozwiązań krótko- i długoterminowych będziemy współpracować z władzami ukraińskimi i w ścisłej współpracy, zwłaszcza z sąsiednimi państwami członkowskimi, które nie szczędziły wysiłków, aby pomóc w czasie kryzysu”, powiedziała Komisarz ds. transportu Adina Vălean

Po stronie ukraińskiej na odprawę czekają tysiące wagonów i ciężarówek

Pomimo natychmiastowych wysiłków UE i jej państw członkowskich zmierzających do ułatwienia przejść granicznych między Ukrainą a UE, po stronie ukraińskiej na odprawę czekają tysiące wagonów i ciężarówek. Średni aktualny czas oczekiwania na wagony wynosi 16 dni, a na niektórych granicach do 30 dni. Więcej zboża jest nadal składowanych i przetrzymywanych w ukraińskich silosach gotowych do eksportu. Wśród wyzwań są różne szerokości torów kolejowych: ukraińskie wagony nie są kompatybilne z większością sieci kolejowej UE. W tej sytuacji większość towarów należy przeładować na ciężarówki lub wagony, które pasują do standardowej szerokości toru UE. Proces ten jest czasochłonny, a możliwości przeładunkowe wzdłuż granic są ograniczone.

Priorytetowe działania

W celu usunięcia tych przeszkód i ustanowienia szlaków solidarności Komisja wraz z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami będzie pracować nad następującymi działaniami priorytetowymi w perspektywie krótkoterminowej:

  • Dodatkowy tabor towarowy, statki i ciężarówki: Komisja wzywa uczestników rynku UE do pilnego udostępnienia dodatkowego transportu. W celu dopasowania popytu i podaży oraz nawiązania odpowiednich kontaktów KE utworzy platformę logistyczną kojarzenia partnerów. Zwróci się również do państw członkowskich o wyznaczenie specjalnych punktów kontaktowych Solidarity Lans („punkt kompleksowej obsługi”).
  • Przepustowość sieci transportowych i terminali przeładunkowych: ukraińskie przesyłki eksportowe produktów rolnych powinny być traktowane priorytetowo, a zarządcy infrastruktury powinni udostępniać miejsca w kolejkach dla tego eksportu. Komisja wzywa również uczestników rynku do pilnego przeniesienia mobilnych ładowarek zboża do odpowiednich terminali granicznych w celu przyspieszenia przeładunku. Umowa o transporcie drogowym z Ukrainą również usunie wąskie gardła. Aby zachęcić unijnych przewoźników do wjazdu swoich pojazdów na Ukrainę KE zbada również możliwości dodatkowych gwarancji finansowych.
  • Operacje celne i inne inspekcje: Komisja wzywa organy krajowe do stosowania maksymalnej elastyczności. Również zapewnienia odpowiedniego personelu w celu przyspieszenia procedur na przejściach granicznych.
  • Składowanie towarów na terytorium UE: Komisja oceni dostępne możliwości składowania w UE. Będzie również koordynować działania z państwami członkowskimi w celu zapewnienia większej pojemności tymczasowego składowania ukraińskiego eksportu.

Komisja będzie również pracować nad zwiększeniem przepustowości infrastruktury

W perspektywie średnio- i długoterminowej KE będzie pracować nad zwiększeniem przepustowości infrastruktury nowych korytarzy eksportowych. Będzie również pracować nad  utworzeniem nowych połączeń infrastrukturalnych w ramach odbudowy Ukrainy . Kolejna runda zaproszeń do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) umożliwi wsparcie projektów usprawniających połączenia transportowe z Ukrainą, w tym połączeń kolejowych i terminali kolejowo-drogowych. W tym kontekście KE przyjęła dziś decyzję w celu podpisania umowy na wysokim szczeblu z Ukrainą. Umowa aktualizuje mapy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), w ramach polityki Komisji dotyczącej przedłużenia TEN- T do krajów sąsiednich.

Tło. 20 milionów ton zboża musi opuścić Ukrainę w niecałe trzy miesiące

W normalnych warunkach 75% ukraińskiej produkcji zboża jest eksportowane, generując około 20% rocznych krajowych przychodów z eksportu. Przed wojną ukraińskie porty czarnomorskie odpowiadały za 90% eksportu zboża i roślin oleistych. Około jedna trzecia eksportu kierowana jest odpowiednio do Europy, Chin i Afryki.

Źródło: Komisja Europejska

Polecamy: Norweskie wsparcie dla rolników na Ukrainie

Przeczytaj i dowiedz się więcej: Działalność polskojęzycznego portalu informacyjnego wataha.no w Norwegii i Wataha Integrasjon Forening

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LAUNGUAGE