Rząd będzie regulował kwotę podstawową, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy oraz emeryturę w trakcie naliczania zgodnie ze wzrostem płac ogółem. Emerytura w trakcie wypłaty, a także stawki emerytury minimalnej i emerytury gwarantowanej regulowane są średnią wzrostu płac i cen.

Storting przyjął nowe zasady regulowania emerytur w okresie wypłaty

– Ważny jest zrównoważony system emerytalny. Ważne jest również to, że składki muszą wnosić zarówno emeryci, jak i dzisiejsi młodzi. Cieszę się, że w tym roku będziemy świadkami wzrostu kwoty podstawowej i emerytur – mówi minister pracy i integracji społecznej Marte Mjøs Persen.

Nowe przepisy zapewniają większą przewidywalność

– Ustawa i przepisy określają, w jaki sposób ma być regulowana kwota podstawowa i emerytury. Storting przyjął nowe zasady regulowania emerytur w okresie wypłaty. Nowe przepisy zapewniają większą przewidywalność wysokości wynagrodzeń emerytów. Emeryci nie stracą w sytuacji, gdy pracujący idą na plus, mówi Persen.

Liczby zostały omówione ze Stowarzyszeniem Emerytów, Senior Norway, Stowarzyszeniem Seniorów Norweskich Sił Zbrojnych, Narodowym Stowarzyszeniem Emerytów Publicznych, Wspólną Organizacją Osób Niepełnosprawnych, Forum Współpracy Organizacji Osób Niepełnosprawnych, LO, YS, Unio i Akademikerne.

Nowa kwota podstawowa i stawki korygujące zostaną formalnie ustalone uchwałą królewską dnia 20 maja 2022 r.

Kto i co dostaje?

Emerytura w okresie naliczania, renta i inne świadczenia regulowane kwotą podstawową od 1 maja będą miały wzrost dochodów o 4,77 proc. Roczny wzrost tych świadczeń wyniesie 4,84 proc.

Nowe G od 1 maja 2022 r. wyniesie 111 477 NOK. Nowa średnia G na 2022 r. to 109 784 NOK

Wypłacane emerytury wzrosną od 1 maja o 3,53 proc., a roczny wzrost wyniesie 4,12 proc.