– Ważne jest jak najlepsze wykorzystanie możliwości siły roboczej, zwłaszcza teraz, gdy tak wiele norweskich firm zgłasza brak wykwalifikowanej siły roboczej. Jeśli wielu z tych, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin, będzie mogło pracować więcej, wniesie to znaczący wkład, mówi minister pracy i integracji społecznej Marte Mjøs Persen.

Praca w niepełnym wymiarze godzin jest nadal bardzo powszechna

Chociaż w ostatnich latach wdrożono szereg środków w celu zwiększenia udziału w pełnym wymiarze godzin, praca w niepełnym wymiarze godzin jest nadal bardzo powszechna. Taka sytuacja jest bardzo widoczna w niektórych branżach i zawodach, szczególnie w sektorze zdrowia i opieki. Wśród personelu pielęgniarskiego w gminach i powiatach 91 proc. pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wśród pielęgniarek pomocniczych 74 proc pracuje w niepełnym wymiarze.

W handlu detalicznym co trzeci pracownik pracuje w niepełnym wymiarze godzin, w hotelach i restauracjach dotyczy to około połowy zatrudnionych.

Główną zasadą w powinno być zatrudnienie w pełen etat

Jeden z przedstawionych przez rząd projektów ustaw głosi, że główną zasadą w życiu zawodowym powinno być zatrudnienie w pełen etat. Konieczność zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin musi być udokumentowana przez pracodawcę.

– To, że więcej osób pracuje w pełnym wymiarze godzin, jest ważne, zarówno ze względu na możliwość samodzielnego utrzymania się jednostki, jak i z perspektywy społeczno-ekonomicznej. Dobrobyt w przyszłości zależy od wystarczającej liczby osób pracujących na pełny etat, mówi Persen.

Większa równość w życiu zawodowym

– Ponadto kultura pracy w pełnym wymiarze czasu pracy jest ważna dla osiągnięcia większej równości w życiu zawodowym – zaznacza.

Udział kobiet w niepełnym wymiarze godzin jest wyższy. Chociaż kultura pełnoetatowa jest ważna, ważne jest również zachowanie możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin. Dlatego wniosek tego nie wyklucza.

Praca na pełen etat priorytetem i wzmocnienie prawa pracy

W projekcie ustawy proponuje się również, aby pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy mieli pierwszeństwo do zwiększenia ich wymiaru czasu pracy, a nie zatrudnianie nowych pracowników. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymają również preferencyjne prawa do dodatkowych zmian.