2
0
0
default avatar
Wojtek Sobieski
24.01.2023

Zapobieganie segregacji szkolnej w Oslo

Szacowany czas czytania: 7 minut

Zapobieganie segregacji szkolnej w Oslo

Szkoły podstawowe w Oslo są stosunkowo silnie segregowane społecznie, etnicznie i ekonomicznie w porównaniu z innymi miastami w Europie. Naukowcy i władze współpracują, aby coś z tym zrobić.

Zapobieganie segregacji szkolnej w Oslo

Segregacja w szkołach jest coraz większym problemem we wszystkich większych miastach Europy. Dzieci są coraz częściej oddzielane od dzieci o innym pochodzeniu społeczno-ekonomicznym i etnicznym. Istnieje wiele różnych form i przyczyn segregacji szkolnej. Łączy je to, że mają negatywny wpływ na szanse społeczne i edukacyjne dzieci, a także na wyrównywanie społeczne.

Segregacja w szkołach w Oslo

Naukowcy i władze lokalne badali segregację w szkołach w Oslo, Barcelonie i Mediolanie. Badanie przeprowadzone w Oslo dotyczyło pochodzenia społeczno-ekonomicznego i etnicznego uczniów szkół podstawowych (klasy 1–7). Odkryli, że segregacja w szkołach w jest w dużej mierze zgodna z wzorcem osadnictwa w mieście. W Oslo to adres dziecka decyduje o tym, do której szkoły podstawowej dostanie miejsce. Przyjęcie do szkoły średniej jest rozdzielane według szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało. Ponieważ zdecydowana większość uczniów w Oslo uczęszcza do szkół publicznych, niektóre obszary miasta w coraz większym stopniu charakteryzują się jednorodnym składem szkół. Dla porównania w Oslo do szkół publicznych chodzi 94% dzieci w porównaniu do 65% w Mediolanie. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że dzieci w Oslo będą mieszkać blisko i chodzić do szkoły z dziećmi o podobnym pochodzeniu społeczno-ekonomicznym.

Przeczytaj również: Przedsiębiorstwa energetyczne muszą przekazać klientom ustawowe informacje o prawie do odstąpienia od umowy

Wybór szkoły wzmacnia segregację

W Mediolanie i Barcelonie rodziny mają większą swobodę w wyborze szkoły dla swoich dzieci niż w Oslo. Okręgi szkolne w Mediolanie są w rzeczywistości wykorzystywane wyłącznie do zabezpieczenia prawa dziecka do miejsca w miejscowej szkole. Rodzice dzieci w Barcelonie  mogą wybierać spośród 5 różnych szkół (publicznych lub prywatnych) zlokalizowanych w pobliżu domu ich dziecka. W Oslo istnieje możliwość złożenia podania do innej szkoły niż ta, w której dziecko otrzymało miejsce, ale nie jest to częste i nie ma gwarancji, że wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony.

„W Mediolanie i Barcelonie segregacja szkolna jest spowodowana bardziej wyborem szkoły przez rodziców, a segregacja jest bardziej powszechna w szkołach niż na obszarach mieszkalnych. Sugeruje to, że zasada wyboru szkoły zwykle wzmacnia proces segregacji”, wyjaśnia Roberta Cucca, która jest socjologiem miejskim na Norweskim Uniwersytecie Nauk o Środowisku i Biologii (NMBU) i pomagała kierować pracami wspólnie z gminą Oslo.

Dobre środki wyrównawcze, ale słaba organizacja posiłków w szkole w Oslo

Istnieją jednak obszary w centrum Oslo, w których ludność w coraz większym stopniu ma różne pochodzenie społeczne. Wynika to z rosnącej gentryfikacji na obszarach takich jak Grünerløkka oraz tworzenia nowych obszarów mieszkalnych, na przykład w Løren i Ensjø.

„W niektórych takich centralnych obszarach niektóre rodziny są bardziej skłonne do wyboru szkoły poza okręgiem szkolnym. W rezultacie niektóre szkoły publiczne na tych obszarach stają się coraz bardziej mieszane – chociaż w innych szkołach nadal panuje wysoki poziom segregacji” – mówi Cucca.

Ale to nie tylko zła wiadomość dla Oslo. W porównaniu z innymi miastami objętymi badaniem, Oslo wyróżniało się kilkoma środkami kompensacyjnymi dla szkół w mniej zasobnych obszarach. Środki te zapewniają znacznie więcej zasobów szkołom na obszarach o dużej koncentracji gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji.

Przykładem takiego środka jest to, że przez pewien czas nauczyciele otrzymywali wyższe wynagrodzenia na obszarach wrażliwych. Aby uniknąć dużej rotacji nauczycieli, Oslo koncentruje się na rekrutacji i zatrzymywaniu wykwalifikowanych nauczycieli i liderów szkół w tych obszarach.

W kilku dzielnicach Oslo zajęcia rekreacyjne i oferty dla dzieci organizowane są w okresie wakacji, w niektórych dzielnicach także w okresie Wigilijnym. Wynika to między innymi z tego, że sami uczniowie proszą o pozostawienie otwartej szkoły w czasie wakacji. Ponadto kilka dzielnic oferuje bezpłatny program zajęć pozalekcyjnych (Aktivitetsskolen – AKS).

W porównaniu z Barceloną i Mediolanem, Oslo znajduje się w złej sytuacji, jeśli chodzi o dostarczanie żywności dla dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. W Barcelonie i Mediolanie tej grupie dzieci oferowane są bezpłatne gorące posiłki w szkole. Naukowcy są przekonani, że lepsza organizacja posiłków w szkole w Oslo może poprawić zdrowie i rozwój dużej części dzieci w mieście.

Strategie radzenia sobie z segregacją w szkołach

Zdaniem naukowców, urbanistyka, polityka mieszkaniowa i polityka edukacyjna powinny być lepiej skoordynowane. Rozwiązanie problemu segregacji szkolnej wymaga wspólnych wysiłków. Wszystkie polityki mające wpływ na segregację szkolną muszą być skoordynowane. Jest to szczególnie ważne w Oslo, gdzie segregacja szkolna zależy głównie od miejsca zamieszkania dzieci.

„Dostęp do przystępnych cenowo domów rodzinnych w zamożniejszych dzielnicach Oslo musi zostać poprawiony. Jest potrzeba, aby dać rodzinom o niskich dochodach lub z klasy średniej większy wybór, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania” – mówi Cucca. „W innych miastach strategie zagęszczania są postrzegane jako okazja do zapewnienia niedrogich rozwiązań mieszkaniowych dla rodzin i stworzenia bardziej zróżnicowanych dzielnic. To może być również szansa dla Oslo” – mówi Cucca.

Rodzaj udostępnianych informacji publicznych jest również ważny dla radzenia sobie z segregacją w szkołach. Badacze zauważyli, że informacje o wynikach szkół na egzaminach ogólnokrajowych i ich składzie społeczno-demograficznym nie mówią nic o jakości szkół. Sprzyja to wzmocnieniu procesów prowadzących do segregacji szkolnej. Naukowcy uważają, że musimy ponownie rozważyć tę politykę informacyjną. Społeczeństwo musi otrzymać więcej dokumentacji na temat korzyści płynących z dorastania w bardziej mieszanych środowiskach szkolnych – także dla dzieci z bardziej uprzywilejowanych środowisk.

Segregacja szkolna sprawia, że ​​dzieci są gorzej przygotowane do życia w naszym wielokulturowym świecie

„Mieszane środowiska szkolne mogą mieć pozytywny wpływ zarówno na umiejętności akademickie, jak i społeczne. Segregacja szkolna sprawia, że ​​dzieci są gorzej przygotowane do życia w naszym wielokulturowym świecie. Dotyczy to również dzieci z grup większościowych” – mówi Cucca. „Oczekuje się, że uczniowie z grupy większościowej, którzy mieli międzykulturowe środowisko szkolne, będą mniej dyskryminować niż uczniowie, którzy nie mieli mieszanego środowiska szkolnego, co będzie miało efekt destygmatyzujący”.

Istnieje kilka przykładów odnoszących sukcesy szkół mieszanych w Oslo. Na przykład w dystrykcie Grünerløkka, gdzie szkoły o mieszanym profilu społeczno-ekonomicznym i etnicznym również osiągają dobre wyniki w nauce i wysokie wyniki w zakresie zadowolenia uczniów i rodziców. „Czas skupić się na tych dobrych praktykach w debacie w szkołach publicznych” – mówi Cucca.

Nowe wytyczne europejskie

Projekt ten dostarczył zarówno naukowcom, jak i władzom lokalnym ważnej wiedzy na temat procesów i polityki segregacji szkolnej w europejskich miastach. Na stronie internetowej projektu można przeczytać zarówno o udanych, jak i nieudanych strategiach i politykach oraz o studiach przypadków.

Te ustalenia pochodzą z projektu European Cities Against School Segregation (ECASS) . Grupa, która badała Oslo, składała się z badaczy z Wydziału Planowania Miejskiego i Regionalnego NMBU (Roberta Cucca, Rebecca Cavicchia i Kostas Mouratidis) oraz przedstawiciela gminy Oslo (Øyvind Bjerkestrand).

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post. Dziękujemy.

Źródło: NMBU

Przeczytaj i dowiedz się więcej: Zatwierdzone zmienione zwolnienie z podatku VAT dla samochodów elektrycznych

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE