...
1
0
0
default avatar
Wojtek Sobieski
23.05.2023

1,2 mld euro kary dla Facebooka

Szacowany czas czytania: 3 minuty

1,2 mld euro kary dla Facebooka

W wyniku decyzji rozstrzygającej Europejskiej Rady Ochrony Danych (EDPB) z dnia 13 kwietnia 2023 roku, Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE) została ukarana grzywną w wysokości 1,2 miliarda euro na skutek dochodzenia przeprowadzonego przez Irlandzki Urząd Ochrony Danych (IE DPA) w sprawie usługi Facebooka. Grzywna ta jest najwyższą grzywną w historii nałożoną na podstawie RODO. Została nałożona za przekazywanie danych osobowych przez Meta do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych (SCC) od 16 lipca 2020 roku. Ponadto, Meta została zobowiązana do dostosowania przekazywania danych do zasad RODO.

1,2 mld euro kary dla Facebooka

Andrea Jelinek, przewodnicząca EDPB, powiedziała: „EDPB uznała, że naruszenie popełnione przez Meta IE jest bardzo poważne, ponieważ dotyczy systematycznych, powtarzających się i ciągłych przekazów. Facebook ma miliony użytkowników w Europie, więc ilość przekazywanych danych osobowych jest ogromna. Bezprecedensowa grzywna jest silnym sygnałem dla organizacji, że poważne naruszenia mają dalekosiężne konsekwencje”.

Przeczytaj również: Norwegia – Oslo, fiordy, natura i atrakcje jakie czekają na turystów

W swojej wiążącej decyzji z dnia 13 kwietnia 2023 roku EDPB polecił IE DPA zmienienie projektu decyzji i nałożenie grzywny na Meta IE. Ze względu na powagę naruszenia, EDPB uznał, że punktem wyjścia do obliczenia grzywny powinno być od 20% do 100% maksymalnej dopuszczalnej kary. EDPB polecił również IE DPA wydać polecenie Meta IE dotyczące dostosowania operacji przetwarzania do rozdziału V RODO poprzez zaprzestanie nielegalnego przetwarzania, w tym przechowywania, w Stanach Zjednoczonych danych osobowych użytkowników europejskich przekazywanych z naruszeniem RODO, w ciągu 6 miesięcy od powiadomienia o ostatecznej decyzji IE SA.

Ostateczna decyzja IE DPA uwzględnia ocenę prawno-ustawową wyrażoną przez EDPB w jego wiążącej decyzji, podjętej na podstawie art. 65 ust. 1 lit. a RODO po tym, jak IE DPA, pełniący rolę głównego organu nadzorczego (LSA), wszczął postępowanie w sprawie rozstrzygania sporu w związku z zarzutami zgłoszonymi przez kilka zainteresowanych organów nadzorczych (CSA). Wśród innych, organy nadzorcze zgłosiły zarzuty mające na celu nałożenie administracyjnej kary pieniężnej i/lub dodatkowego nakazu doprowadzenia przetwarzania do zgodności.

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post. Dziękujemy.

Źródło: Europejska Rada Ochrony Danych

Esparcie Wataha integrasjon

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE