– Zgodnie z oczekiwaniami, które postawiliśmy w zawiadomieniu o własności, tegoroczny raport właścicieli pokazuje znaczny postęp w raportowaniu klimatycznym firm i obecnie rekordowa liczba firm zgłasza swoje bezpośrednie i pośrednie emisje. Zgłosiło się co najmniej 87 procent firm. To wzrost z 59 proc. w zeszłym roku – mówi minister ds. biznesu Jan Christian Vestre.

Oczekiwania klimatyczne zostały jasno określone w zawiadomieniu o własności Meld. St. 6 (2022–2023) Bardziej zielona i aktywniejsza własność państwowa — Bezpośrednia własność państwa w spółkach, którą zaprezentowano jesienią 2022 r. W raporcie państwo stawia coraz wyraźniejsze oczekiwania m.in. wobec przyrody , zarządzanie ryzykiem, przejrzystość i sprawozdawczość, wynagrodzenie i warunki pracy. Raport właściciela rządu 2022 opisuje również, w jakim stopniu same firmy uważają, że spełniają te oczekiwania.

– Wiele firm wyznaczyło lub jest w trakcie wyznaczania celów klimatycznych. To ważny krok we właściwym kierunku, ale należy również ograniczyć emisje. W takim razie dobrze, że łączna emisja zmniejszy się o prawie 4 proc. od 2021 r., podczas gdy w 2022 r. raportować będzie 18 firm więcej. Zdolność do adaptacji jest absolutnie kluczowa dla długoterminowego tworzenia wartości w firmach, mówi Vestre.

Większa korzyść dla społeczności

Dywidenda dla państwa ze spółek za rok budżetowy 2022 jest prawie dwukrotnie większa niż za 2021 rok. Ministerstwo Handlu i Rybołówstwa szacuje dywidendę na 112,2 mld NOK, w porównaniu z 59 mld NOK w 2021 roku. Pokazują to dane z raport właścicielskiego rządu 2022.

– Dywidenda ze spółek prawie się podwoiła. Zapewnia to społeczności duże dochody i przyczynia się do dalszego budowania społeczeństwa opiekuńczego. Co w rezultacie przyczynia się do dalszego budowania społeczeństwa dobrobytu, inwestowania w przyszłość i zmniejszania różnic – mówi minister biznesu.

Na koniec 2022 roku wartość państwowych udziałów w spółkach wynosiła 1450 mld NOK. Wartość portfela wzrosła od 2021 r. o 271 mld NOK. W przypadku kilku firm to warunki makro i warunki branżowe, takie jak ceny towarów i oczekiwania cenowe, w dużej mierze napędzają wzrost wartości.

Rozwój płac menedżerskich na tym samym poziomie co w społeczeństwie

Wzrost wynagrodzenia stałego wypłacanego prezesom firm w 2022 r. jest na poziomie reszty społeczeństwa.

– Nie jest tajemnicą, że ten rząd uważa, że ​​firmy, zarówno te państwowe, jak i prywatne, powinny wykazywać umiar w pensjach i premiach kadry kierowniczej. Wynagrodzenia kadry kierowniczej muszą być konkurencyjne, ale nie wiodące w stosunku do płac i należy zapewnić umiar. W raporcie właścicielskim podjęliśmy nowe kroki i będziemy je monitorować, mówi Vestre.

Fakty: dane liczbowe z rządowego raportu z 2022 r. (dane za 2021 r. w nawiasach)

  • Wartość udziałów państwa w spółkach, w których państwo jest bezpośrednim właścicielem, wyniosła 1450 mld NOK na dzień 31 grudnia 2022 r. (1179 mld NOK).
  • Firmy zatrudniają łącznie 332 821 pracowników (332 551 pracowników).
  • Bezpośrednia własność rządu w spółkach giełdowych przyniosła zwrot w 2022 r. na poziomie 41,8 proc. (53,6 proc.). Na giełdzie w Oslo stopa zwrotu wyniosła –1,0
  • Zwrot z kapitału spółek nienotowanych w kategorii 1 wyniósł 17,9 proc. (14,6 proc.).
  • Dywidendy dla państwa szacuje się obecnie na 112,2 mld NOK (58,6 mld NOK).
  • Dla spółek z kategorii 2, spółek polityki sektorowej, które przede wszystkim nie konkurują z innymi, celem państwa jest trwałe i najbardziej efektywne osiąganie celów polityki sektorowej poszczególnych spółek. Na rok 2022 43 z 45 firm deklaruje realizację celów polityki sektorowej, o 14 firm więcej niż przed rokiem, a 32 firmy o sprawności działania, o 11 więcej niż przed rokiem.
  • Średni odsetek kobiet w zarządzie wybieranych przez właścicieli wynosi 47 procent (48 procent), a średni odsetek kobiet w zarządzie ogółem (łącznie z członkami zarządu wybieranymi przez pracowników i spośród nich) wynosi 45 procent (46 procent) .
  • Odsetek kobiet na stanowiskach prezesów wynosi 42 procent (41 procent), a wśród dyrektorów zarządzających 33 procent (34 procent).

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post. Dziękujemy.

Źródło: Ministerstwo Przemysłu i Rybołówstwa