Często musimy poczekać na badania i ewentualne leczenie. W przypadku drobnych problemów czasami może mieć sens krótki czas oczekiwania, ale ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, aby czas oczekiwania nie był zbyt długi.

To, jak długo dana osoba może lub musi czekać, ocenia się na podstawie ustalonych kryteriów ustalania priorytetów i ocen medycznych (helsedirektoratet.no) .

Ale o czym tak naprawdę się mówi, gdy mówi się o czasie oczekiwania i jak jest on mierzony?

W specjalistycznej służbie zdrowia istnieje kilka rodzajów list oczekujących. Niektóre z nich mają charakter wewnętrzny, inne są udostępniane co trzy miesiące (dane oficjalne) i co miesiąc (dane wstępne) na stronie internetowej Dyrekcji Zdrowia (helsedirektoratet.no) .

Statystyki te opierają się na zgłoszeniach szpitali do Norweskiego Rejestru Pacjentów i stanowią statystyki krajowej listy oczekujących. Obejmuje czas oczekiwania na planowane zabiegi pacjenta. Natychmiastowa pomoc nie jest uwzględniana w statystykach.

Dołącz do Watahy – włącz Radio Wataha

Oto liczby, które śledzimy z perspektywy krajowej:

Średni czas oczekiwania od otrzymania skierowania do rozpoczęcia opieki zdrowotnej

Główną liczbą monitorowaną przez władze jest średni czas od otrzymania przez szpital skierowania pacjenta do rozpoczęcia opieki zdrowotnej. Jest to główny wskaźnik czasu oczekiwania, ponieważ:

  • Jest to liczba istotna dla wszystkich pacjentów kierowanych do specjalistycznej służby zdrowia w celu planowanego leczenia.
  • Można go szeroko porównywać w zależności od diagnozy i grupy pacjentów, a także pomiędzy szpitalami.
  • Jest to dobry wskaźnik zdolności specjalistycznej służby zdrowia do obsługi pacjentów skierowanych do szpitala.

Średni czas oczekiwania dla osób, które nie rozpoczęły jeszcze opieki zdrowotnej

Kolejny wskaźnik czasu oczekiwania dotyczy pacjentów, którzy zostali skierowani przez lekarza pierwszego kontaktu, ale nie rozpoczęli jeszcze opieki w ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Pacjenci ci wciąż czekają na rozpoczęcie opieki zdrowotnej. Wskaźnik nosi nazwę „Średni czas oczekiwania” i mówi, jak długo średnio czekają osoby nadal oczekujące na opiekę zdrowotną.

Obliczeń dokonuje się dla wszystkich osób znajdujących się na liście oczekujących na koniec każdego miesiąca. Dane te można także sprawdzić na stronie internetowej Dyrekcji Zdrowia (helsedirektoratet.no) .

Różne czasy oczekiwania na różne zabiegi

Średni czas oczekiwania różni się w zależności od tego, na co pacjent jest kierowany.

Średni czas oczekiwania różni się w przypadku chorób somatycznych (zdrowia fizycznego), opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień itp. Ogólny wynik obejmuje wszystkie kategorie razem wzięte.

Długoterminowe cele dotyczące czasu oczekiwania w Narodowym Planie Zdrowia i Współpracy

Celem jest, aby ludność Norwegii miała szybki dostęp do opieki zdrowotnej. Niemniej jednak od 2017 r. czas oczekiwania w szpitalach stale się wydłuża, a po pandemii jeszcze bardziej. Powodów jest kilka, ale po pandemii głównym powodem jest to, że nadal wielu pacjentów nie mogło rozpocząć leczenia, ponieważ szpitale w czasie pandemii wstrzymały większość swojej działalności.

Narodowym Planie Zdrowia i Współpracy , który został zaprezentowany 1 marca br. i obowiązuje na lata 2024-2027, określono długoterminowe cele w zakresie średniego czasu oczekiwania:

Czas oczekiwania powinien się skrócić i wynosić poniżej:

  • 35 dni w opiece psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży
  • 40 dni w opiece psychiatrycznej dla dorosłych
  • 30 dni na leczenie uzależnień
  • 50 dni w somatyce

Obietnica skrócenia czasu oczekiwania

13 maja br. Minister Zdrowia i Opieki Jan Christian Vestre wraz ze Związkiem Zawodowym, Norweskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek, Norweskim Stowarzyszeniem Medycznym, Delta, Psykologforeningen, Spekter, Virke, NHO uruchomił opcję Wydłużenia czasu oczekiwania (PDF) . Geneo i regionalne organizacje zajmujące się zdrowiem.

Dołącz do Watahy – włącz Radio Wataha

Obietnica dotycząca czasu oczekiwania stanowi wiążącą współpracę mającą na celu przyjęcie wszelkich możliwych środków w celu odwrócenia tej tendencji i zapewnienia wyraźnego skrócenia czasu oczekiwania już w latach 2024 i 2025.

Czy będzie lepiej z czasem oczekiwania, zobaczymy z czasem?

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post

Źródło: regjeringen, Zdjęcie: pixabay

Przeczytaj również: Praca wakacyjna w Norwegii