Podróż z psem do Norwegii. Ogólne wymagania

Ustawa ta określa ogólne wymagania dotyczące zarządzania psami w Norwegii z perspektywy bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiono informacje na temat najważniejszych wymagań dotyczących podróżowania z psami w Norwegii.

Obowiązek należytej staranności

Wszyscy właściciele psów w Norwegii mają ogólny obowiązek należytej staranności. Pod pojęciem właściciela psa rozumie się tutaj każdego, kto jest tymczasowo, długoterminowo lub krótkoterminowo odpowiedzialny za psa. Oznacza to obowiązek wykazania się świadomością i zrobienia wszystkiego, co jest rozsądne, aby zapobiec sytuacjom, w których pies może stanowić zagrożenie lub powodować dyskomfort dla ludzi, zwierząt, środowiska lub innych interesów. Ponadto właściciel psa musi zawsze zapewnić bezpieczeństwo samemu psu, a także innym ludziom i zwierzętom, zapewniając mu odpowiedni nadzór.

Przeczytaj również: Przewożenie Waluty do i z Norwegii

Właściciele psów muszą mieć niezbędne kompetencje

Z ustawy § 3a wynika, że ​​wszyscy właściciele psów muszą mieć niezbędne kompetencje, aby zapobiegać nieprzewidzianym sytuacjom lub obrażeniom. Obejmuje to również obowiązek zapewnienia, że ​​każda osoba, która tymczasowo opiekuje się psem, ma taki sam odpowiedni poziom kompetencji.

Obowiązek trzymania psa na smyczy

Wszystkie psy muszą być trzymane na smyczy w okresie od 1 kwietnia  do 20 sierpnia, aby zapobiec ich gonieniu lub zranieniu np. reniferów hodowlanych, zwierząt gospodarskich i dzikich zwierząt.

W tym okresie pies musi być na smyczy lub w ogrodzonym terenie zapewniającym bezpieczne zamknięcie. Nie jest wystarcząjace, że pies będzie wolny przy opiekunie, niezależnie od tego, jak posłuszny jest pies.

Ten wymóg obowiązuje w całej Norwegii. Jednak wiele gmin może mieć oddzielne lokalne przepisy, w których okres używania smyczy jest przedłużony, albo w całej gminie, albo w jej części. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić, jakie wymogi obowiązują w części Norwegii, którą odwiedzasz.

Ponadto w Norwegii zabronione jest pozostawianie psów tuż przed wejściem do budynków użyteczności publicznej, jak również na placach zabaw. W takich przypadkach należy zachować wystarczającą odległość, aby uniknąć niezamierzonego kontaktu z innymi ludźmi lub zwierzętami podczas mijania psa.

Naruszenie tych zasad może skutkować karą grzywny

Dołącz do Watahy – włącz Radio Wataha na wakacjach

Zakaz psów niebezpiecznych. Z psem do Norwegii

W Norwegii jest sześć zakazanych ras. Zakaz dotyczy również krzyżówek, w których którakolwiek z wymienionych poniżej ras jest jedną lub więcej z tych ras w dowolnej proporcji. Oznacza to, że posiadanie, importowanie lub hodowanie takich psów w Norwegii jest niedozwolone.

Zakazane rasy to:

  • Pit Bull Terrier
  • Amerykański Staffordshire Terrier
  • Fila Brasileiro
  • Toso Inu
  • Pies argentyński
  • Wilczak czechosłowacki

Ponadto zabrania się posiadania, importowania i hodowli psów szkolonych do atakowania lub obrony siebie lub swoich właścicieli przed ludźmi, a także do atakowania innych psów.

Jeśli pies jest przetrzymywany, importowany lub hodowany niezgodnie z tymi zasadami, policja może zażądać uśpienia psa lub odesłania go z Norwegii. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Dyrekcją Policji ( Politidirektoratet ).

Dołącz do Watahy – włącz Radio Wataha na wakacjach

Dokumentacja i wymagania zdrowotne

Wymagania dotyczące zdrowia reguluje Rozporządzenie w sprawie niekomercyjnego przemieszczania zwierząt domowych (rozporządzenie w sprawie zwierząt domowych).

Więcej informacji na ten temat można uzyskać kontaktując się z Norweskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności ( Mattilsynet ).

Informacje dotyczące zwyczajów można znaleźć tutaj: Podróżowanie ze zwierzętami domowymi – Norweska Służba Celna (toll.no)

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post

Źródło: regjeringen,  Zdjęcie: pixabay

Przeczytaj również: Trollstigen – Rząd zapewni środki na bezpieczeństwo na Drodze Trolla