Hardtarbeidende som en polakk – altså hvordan nordmenn ser oss

0

Hardtarbeidende som en polakk – altså hvordan nordmenn ser oss

En polsk ansatt i Norge, hvordan er vi, forteller norske Tonja.

Vi polakker liker å snakke om oss selv som en hardtarbeidende nasjon. Vi jobber mye, vi er engasjerte, lojale, vi krever ikke for mye til gjengjeld. Men er dette virkelig tilfelle? Hvem er en polsk ansatt i øynene til en nordmann? Vi spurte Tonje, en nordmann som har møtt  mange polakker.

– Polakker er den største innvandrer gruppen i Norge, så før eller siden har de fleste nordmenn kontakt med en polsk ansatt. I hvilken bransje møtte du polakker?

– Når jeg praktiserte i Stavanger som en student, møtte jeg en polsk kvinne. Jeg var på mitt andre studieår, hun begynte på sitt første. Vi lærte noe som “service og transport” – du kan da jobbe i en butikk, kontor eller sikkerhet. Vi jobbet sammen i løpet av et år.

– Følte du noen betydelige forskjeller på jobben mellom nordmenn og polakker?

– Ikke i det hele tatt. Det var ingen forskjell mellom mitt arbeid og arbeidet til en polsk kollega. Vi gjorde begge en god jobb og fullførte denne praksisen. Min bror jobbet også en gang med polakker og var veldig fornøyd med samarbeidet.

– Og nå et spørsmål som ikke handler om arbeid. En polakk i utlandet har en oppfatning av en tyv, veipirat, alkoholentusiast. Vil du bekrefte eller avkrefte?

– Jeg vil snakke bare fra min egen erfaring. Jeg synes polakker er gode ansatte. Da jeg var yngre og vi pusset opp, renoverte eller reparerte noe i huset vårt, leide vi alltid polske utbyggere. De har et godt omdømme, jobber hardt og er pålitelige i arbeidet sitt. Vi har aldri blitt skuffet over dem.

Samarbeid med gjensidige fordeler

Tonjes erfaring med polakker er positiv. Til tross for at polakker ofte har sine egne “vaner” uforståelige for nordmenn – for eksempel drikker øl før middag eller kjører bil mer aggressivt – er en polsk ansatt verdsatt i Norge. Det kan ikke skjules at det ofte er mer lønnsomt for en nordmann å ansette en polakk. Den, for den laveste nasjonale lønna, vil påta seg hardt arbeid, som nordmannen ofte vil avvise, for eksempel rengjøring eller bygging. Til tross for mange kulturelle forskjeller, ser det ut til at våre to nasjoner sameksisterer til fordel for begge sider.

Vi har også skrevet litt om polakker her: Polakker i Norge – hvem er vi og hva gjør vi?