Jak czytamy dalej w informacji prasowej, rząd przedstawił do konsultacji propozycję nowego systemu zarządzania i finansowania sektora przedszkolnego. Połowa z 270 000 dzieci w wieku przedszkolnym w Norwegii uczęszcza do przedszkoli prywatnych.

– Proponujemy zrównoważony system zarządzania, który uwzględnia zarówno potrzeby gmin w zakresie zarządzania, jak i potrzeby prywatnych przedszkoli w zakresie bezpieczeństwa i przewidywalności, mówi Nordtun.

Przeczytaj również: Aplikacje na problemy psychiczne

Przepisy stoją na przeszkodzie inwestycjom wysokiej jakości

Liczne badania i raporty wykazały, że obecne przepisy są nieaktualne. Od dawna istnieje zapotrzebowanie na nowe zasady dla sektora przedszkolnego:

  • Dziś gminy nie są w stanie realizować inicjatyw na rzecz wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy, mimo że za całą opiekę przedszkolną odpowiada gmina.
  • W nadchodzących latach do przedszkoli będzie uczęszczać mniej dzieci. Potrzebny jest zestaw przepisów, które pozwolą gminom dbać i podnosić jakość w przedszkolach, przy jednoczesnej redukcji liczby miejsc. Przyczyni się także do tworzenia dobrych i przewidywalnych miejsc pracy, które przyciągają kompetentnych pracowników.
  • Rodzice chcą mieć różnorodną ofertę do wyboru. Dzisiaj gminy nie mają odpowiednich narzędzi, aby móc zapewnić rodzicom różnego rodzaju przedszkola, np. podmioty non-profit.
  • Coraz więcej przedszkoli w większym stopniu wykorzystuje dotację publiczną na opłacenie lokali, które wcześniej posiadały, a które obecnie wynajmują za większe pieniądze. Te pieniądze z podatków można było w większym stopniu przeznaczyć na dzieci.

Trzy najważniejsze zmiany, jakie chce wprowadzić rząd to:

1. Nowy system dotacji stawia dzieci w centrum uwagi

Przy obecnym finansowaniu prywatne przedszkola na terenie gminy otrzymują taką samą dotację na dziecko. To słabo się sprawdza, bo w przedszkolach pracują dzieci z różnymi potrzebami.

– Przedszkola posiadające podobne oferty muszą otrzymać podobne dotacje. Jednocześnie na przykład prywatne przedszkole na obszarach narażonych na trudne warunki życia powinno być w stanie uzyskać więcej pieniędzy na dodatkowy personel do pracy z językiem dzieci niż inne. Zapewni to bardziej równe oferty dla naszych dzieci, mówi Nordtun.

Rząd proponuje, aby to gminy decydowały o sposobie naliczania dotacji dla przedszkoli prywatnych, w jasnych granicach. Władze samorządowe najlepiej znają przedszkola, grupy dziecięce i lokalne warunki.

2. Gminy muszą prowadzić bardziej kompleksową politykę przedszkolną

Przedszkola prywatne i miejskie stanowią część opieki społecznej finansowanej przez gminy. Władze miejskie mają możliwość ustalania lokalnych przepisów. W ten sposób gmina może prowadzić bardziej aktywną politykę przedszkoli i lokalnie podnosić jakość. Dzięki temu przedszkola prywatne staną się bardziej naturalną częścią miejskiej oferty pomocy społecznej.

Rząd chce, aby gmina mogła w dłuższej perspektywie kontrolować liczbę miejsc w przedszkolach, a także dostosowywać liczbę miejsc w żłobkach zarówno w żłobkach gminnych, jak i prywatnych, w sposób długoterminowy przewidywalny.

– Uważamy, że gminy najlepiej wiedzą, jakich przedszkoli będą potrzebować, aby zapewnić dzieciom i rodzicom dobrą ofertę w nadchodzących latach, mówi Nordtun.

3. To sprawi, że majątek przedszkola nie stanie się jedynie przedmiotem spekulacji

Aby zapobiec sytuacji, w której majątek przedszkoli staje się jedynie przedmiotem spekulacji, rząd wprowadzi skuteczniejsze i bardziej rozsądne dotacje do nieruchomości. W związku z tym rząd proponuje zastąpienie dotychczasowej krajowej dotacji kapitałowej dotacją majątkową ustalaną przez gminę.

Rząd ustali także zaostrzone wymogi dotyczące korzystania przez przedszkola z dotacji. Przedszkolom nie wolno na przykład kupować drogich samochodów służbowych ani domków wakacyjnych dla pracowników, jak wykazały niektóre przypadki.

– Przedszkola są dla dzieci. Nie mogą one stanowić obiektów inwestycyjnych dla podmiotów komercyjnych. Dlatego jeszcze bardziej zaostrzamy przepisy – mówi Nordtun.

Termin konsultacji upływa 1 lutego 2024 r. Przeczytaj pełną notatkę konsultacyjną tutaj.

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post

Źródło: regjeringen

Przeczytaj również: Propozycje środków zapobiegających absencji uczniów

 

Esparcie Wataha integrasjon