...

Nová správa o spolupráci A-krimsamarbeidet odhaľuje trestné činy súvisiace s prácou

V roku 2021 zomrelo pri práci 31 ľudí

Lacnejšie zdravotné a bezpečnostné karty

Elkjøp zmení názor a poskytuje všetkým zamestnancom systémy rovnakých odmien a bonusov

Práva pracovníka v Nórsku

Arbeidstilsynet musí za diskrimináciu zaplatiť 45 000 NOK

Zahraniční pracovníci a podnikatelia cestujúci do Nórska

Inšpektorát práce v Nórsku začína s dohľadom

Koľko sa zarába v Nórsku?

Prihláste sa na odber noviniek

akceptujeme predpisy stránku a poznám politiky oraz Rodo
LAUNGUAGE