Från den 1 oktober infördes kravet på att använda en förstärkt konstruktion framtill på bussen. Tack vare detta kommer den att vara bättre skyddad mot deformation vid en frontalkollision. På så sätt kommer föraren också att vara bättre skyddad vid frontalkrockar.

De nya säkerhetskraven följer råd från Statens haverikommission som syftar till att förbättra säkerheten vid kollisioner med bussar och förslag som varit föremål för remiss.

- Jag är glad att nya krav träder i kraft ökat krockskydd i bussar. Det här är ett viktigt första steg i arbetet för att bättre skydda busschaufförerna, säger Nygård.

Norge arbetar mot internationella standarder

De nya säkerhetskraven som nu har införts i Norge går längre än EU:s regelverk och de som ställts av FN. Norge kommer att fortsätta sina ansträngningar att påverka EU och FN att följa efter.

– Målet är att den förstärkta frontstrukturen ska bli en internationell standard. Vi har tagit upp denna fråga med EU:s högnivågrupp för trafiksäkerhet och övervakar initiativet. Jag åker bland annat till Bryssel för att delta i Bus World-konferensen. I det här skedet kommer jag återigen att rikta upp våra önskemål om internationella krav på en samlad internationell bussindustri, både till branschaktörer och till myndigheter i andra länder, säger Nygård.

Gilla oss på Facebook och dela vårt inlägg med andra.

Källa: regjeringen

Läs också: Val 2023 – Distriktsvalnämnder i Norge