Kontrole na placach budowy – 140 z nich zamknięto

0
kontrole na placach budowy

Przez dwa ostatnie tygdnie sierpnia norweska Inspekcja Pracy (norw. arbeidstilsynet) prowadziła kontrole na placach budowy. Jak informuje Arbeidstilsynet.no, blisko połowa z nich musiała zostać zamknięta ze względu na poważne uchybienia w zakresie bezpieczeństwa.

Prawie 400 kontroli

W ciągu dwóch ostatnich tygodni norweska Inspekcja Pracy dokonała kontroli na 400 placach budowy. Zostały one przeprowadzone w ramach akcji, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa i zredukowanie wypadków przy pracy w branży budowlanej. Inspektorzy natychmiast wstrzymują pracę w danym miejscu, jeżeli zauważą poważne nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa. Tak było w przypadku 140 miejsc objętych kontrolą w trakcie ostatnich dwóch tygodni sierpnia.

70% przypadków dotyczyło pracy na wysokościach

Jak informuje Arbeidstilsynet.no, 70% decyzji o wstrzymaniu prac wynikało z niewłaściwego zabezpieczenia czynności wykonywanych na wysokościach. Zdaniem pracowników Inspekcji Pracy, 30% wypadków zawodowych dotyczy upadków z wysokości, dlatego zdecydowano się położyć szczególny nacisk na ten rodzaj wykonywanych prac.

Czytaj również: Wydobycie ropy naftowej w Norwegii tylko do 2040 roku? >>>

Większość nieprawidłowości dotyczyło nieprawidłowo postawionych rusztowań, a także usytuowania zbyt dużych platform na ich szczycie. Problemem były również niedostateczne zabezpieczenia, które mają na celu zapobiegnięcie upadkowi. Część pracowników nie miało również dostępu do toalety ani do pomieszczeń socjalnych.

Większość wypadków to upadki z wysokości

Jak informuje norweska Inspekcja Pracy, statystycznie najwięcej wypadków w pracy dotyczyło upadków z wysokości. Zdarzenia te niosą ze sobą poważne konsekwencje dla zdrowia, są również częstą przyczyną śmierci na budowach. To dlatego podjęto decyzję, by prowadzić rutynowe kontrole dwa razy w roku – tak było w 2017 roku, jak i obecnie, w 2018 roku.

Czytaj również: Zasiłki i świadczenia NAV po norwesku >>>

Kontrole przynoszą efekty

Chociaż w powszechnej opinii kontrole te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, to Inspekcja Pracy dostrzega pewne postępy. Dotyczy to m.in. przedsiębiorców, którzy zostali ukarani w trakcie wcześniejszych kontroli – przy drugiej wizycie inspektorów wszystkie zasady bezpieczeństwa zostały już zachowane. Podniosła się również świadomość samych pracowników, którzy nie podejmowali się wykonywania prac na wysokościach bez zapewnienia właściwych środków ochrony.

Nałożono już kary w wysokości 15,2 mln NOK

W tym roku Inspekcja Pracy nałożyła już kary w wysokości w sumie 15,2 mln NOK za naruszenia bezpieczeństwa na placach budowy. Większość z nich dotyczyła braku zapewnienia właściwych środków ochrony pracownikom wykonującym czynności na wysokościach. Jak dotychczas najwyższa nałożona grzywna na jedną firmę wynosiła 300 tys. NOK.

[caldera_form id=”CF5b4dc9743b1e5″]

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here