Dyskryminacja w pracy – jak jej zapobiegać?

0
dyskryminacja w pracy

Dyskryminacja w pracy jest poważnym problemem. Nie tylko uniemożliwia wywiązywanie się ze swoich obowiązków, ale niesie ze sobą również poważne konsekwencje zdrowotne. Warto pamiętać, że to w obowiązku pracodawcy leży zapewnienie takiej organizacji pracy, by nie zapobiegać dyskryminacji.

Obowiązki pracodawcy

Skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji w pracy wymaga kooperacji pomiędzy pracodawcą, a pracownikami. Jednak to w obowiązku właściciela firmy leży zidentyfikowanie i wyodrębnienie wszystkich czynników ryzyka wystąpienia dyskryminacji w miejscu pracy. Dodatkowo pracodawca powinien się również przygotować na ewentualne sporne sytuacje i wiedzieć, jak rozwiązywać powstałe konflikty o podłożu dyskryminacyjnym.

Czytaj również: Dyskryminacja w Norwegii – jak rozpoznać? >>>

Dobra organizacja firmy

Warto wiedzieć, że dyskryminacja w pracy może pojawić się w wyniku np. złej organizacji przedsiębiorstwa. Może być wynikiem np. nie jasno sprecyzowanej odpowiedzialności za procesy, nieprawidłowe zarządzanie, a także błędne delegowanie zadań do wykonania. W takich przypadkach niejasne są zadania i obowiązki, przez co może dochodzić do wykorzystywania określonych pracowników.

Dyskryminacja w pracy – co zrobić?

Jeżeli już doświadczysz jako pracownik dyskryminacji w pracy, powinieneś wiedzieć, jakie dalsze kroki poczynić. Na pomoc nadchodzi Arbeidstilsynet, który na swojej stronie informuje jak się zachować w takiej sytuacji.

  1. Poinformuj swojego pracodawcę o zaobserwowanych przejawach dyskryminacji. Wart pamiętać, że nawet jeżeli to nie Ty jesteś ich ofiarą, masz obowiązek informacyjny, jeżeli tylko rozpoznasz niepożądane zachowania w pracy.
  2. Ważną kwestią jest odpowiednio wcześnie poinformowanie pracodawcy o dyskryminacji w pracy. Dzięki temu pozyska on informacje, dzięki którym będzie mógł rozpocząć działania mające na celu wyeliminowanie tego zjawiska z firmy.
  3. Ze swoją sprawą możesz udać się również do verneombuda, a także innych osób odpowiedzialnych za organizację pracy.
  4. Jeżeli zgłosiłeś sprawę do pracodawcy, a mimo to nie zaobserwowałeś żadnych działań, pamiętaj – prawo stoi po Twojej stronie. Również masz prawo do wystosowania upomnienia swojego pracodawcy, a także osób odpowiedzialnych za organizację pracy.
  5. Jeżeli pomimo upomnienia wciąż nie ma efektów, powinieneś zgłosić sprawę do Arbeidstilsynet.

Dyskryminacja w pracy

Powinniśmy być świadomi, że dyskryminacja w pracy jest surowo zabroniona w Norwegii. Istnieją sposoby na to, by sobie z nią radzić. Przede wszystkim warto pamiętać, że to pracodawca jest odpowiedzialny za zapobieganie temu zjawisku w miejscu pracy. Jeżeli nie poczynił on żadnych kroków mających na celu wyeliminowanie dyskryminacyjnych zachowań, masz prawo zgłosić sprawę do Arbeidstilsynet.

Źródło: Arbeidstilsynet.no