Dyskryminacja pracownika w Norwegii – jak rozpoznać?

0
dyskryminacja pracownika w norwegii

Dyskryminacja pracownika w Norwegii jest niedozwolona. W obowiązku pracodawcy leży taka organizacja struktury firmy, by nie dopuścić do zachowań noszących znamiona dręczenia. Jeżeli właściciel przedsiębiorstwa dopuszcza do takich zjawisk w zarządzanej przez siebie organizacji, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Dyskryminacja pracownika w Norwegii

Jak czytamy na stronie Arbeidstilsynet, dyskryminacja pracownika w Norwegii to wszelkie niechciane przez niego zachowania ze strony osób trzecich. Działania noszące znamiona dyskryminacyjne mogą przejawiać się w postaci zarówno pojedynczych zdarzeń, jak i sytuacji trwających przez dłuższy czas. Warto wiedzieć, że takie zachowania są sprzeczne z norweskim prawem.

Kodeks pracy na pomoc

Jak wynika z norweskiego Kodeksu Pracy, szczególnie z sekcji 3-4, dyskryminacja pracownika w Norwegii jest surowo zabroniona. Przepisy zostały skonstruowane w taki sposób, by zagwarantować odpowiednią ochronę osób zatrudnionych w norweskich firmach. Zwłaszcza w odniesieniu do zachowań, które dotyczą: molestowania seksualnego, mobbingu, dyskryminacji za względu na płeć, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, orientację seksualną, tożsamość seksualną oraz wyrażanie swojej seksualności. Przepisy te zostały doprecyzowane w ustawie o równości płci oraz dyskryminacji. W obowiązku pracodawcy leży przestrzeganie tego prawa.

Czytaj również: Czas pracy w Święta – jak jest liczony? >>>

Formy dyskryminacji

W praktyce jednak ciężko ustalić, kiedy dochodzi do dyskryminacji pracownika w Norwegii. Przede wszystkim ze względu na fakt, że istnieje wiele zachowań noszących znamiona dyskryminacyjnych. Są to działania zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie. Najczęściej dochodzi do mobbingu oraz molestowania seksualnego.

Czytaj również: Nadgodziny w Norwegii – co warto wiedzieć? >>>

Warto wiedzieć, że zachowania takie mogą być wycelowane zarówno w osobę, jak i w postaci oddelegowanych jej obowiązków. Dodatkowo mogą zostać wyrażone w słowach, jak i działaniach lub ich braku. Przykładowymi przejawami dyskryminacji są następujące:

 • nieregularne kontakty z pozostałymi pracownikami,
 • ignorowanie przez osoby z pracy,
 • kpiny i ośmieszanie,
 • brak informowania o bieżących sprawach,
 • krytykowanie niezależnie od tego, co zostanie zrobione,
 • wzbudzanie poczucia wstydu oraz winy,
 • wzbudzanie poważnych lęków oraz poczucia irytacji.

Nie jest łatwo rozpoznać

Dyskryminacja pracownika w Norwegii zazwyczaj jest ciężka do wychwycenia. Nie jest łatwo rozpoznać, kiedy zaczęło do niej dochodzić. Najłatwiej jest ją zidentyfikować, gdy zachowania takie są jawne i przejawiane w obecności świadków. Mogą to być np. głośne wyzwiska przy wszystkich pracownikach. Zazwyczaj są to jednak działania trudne do określenia, np. pomijanie przy informowaniu o bieżących sprawach czy izolowanie od innych zatrudnionych osób.

Dlaczego warto zapobiegać dyskryminacji?

Warto odnotować, że dyskryminacja pracownika w Norwegii to nie tylko uniemożliwienie mu sprawnego funkcjonowania wewnątrz przedsiębiorstwa. Wiążą się z nim również określone schorzenia, tak psychiczne, jak i fizyczne.

Objawy psychiczne

 • depresja,
 • problemy ze snem,
 • drażliwość,
 • lęk lub ciągły niepokój,
 • problemy z koncentracją.

Objawy fizyczne

 • odczuwanie sztywności w karku,
 • ból pleców,
 • sztywne ramiona,
 • ból w nogach oraz rękach.

Objawy psychosomatyczne

 • ból brzucha,
 • biegunka,
 • zaparcia,
 • nudności,
 • bóle głowy,
 • palpitacja serca.

Dyskryminacja pracownika w Norwegii

Chociaż dyskryminacja pracownika w Norwegii została surowo zabroniona przez norweskie przepisy, to niestety dochodzi do niej w tutejszych przedsiębiorstwach. Warto jednak uważnie przyjrzeć się, czy nie padamy jej ofiarą. Tego typu zachowania często są przejawiane nawet nieświadomie, dlatego tak ciężko je rozpoznać.

Źródło: Arbeidstilsynet.no