Praca w Norwegii – ile przeciętnie można zarobić?

0
Praca w Norwegii - jakie są przeciętne wynagrodzenia w Norwegii?

Praca w Norwegii kojarzona jest ze znacznie wyższymi zarobkami, niż w Polsce. Po przeliczeniu walut jest to prawdą – nawet w najgorzej opłacanym sektorze pracownicy mogą liczyć na przeciętne wynagrodzenie na poziomie 37 440 NOK (ok. 16 574 zł). W jakich branżach można zarobić najwięcej?

Praca w Norwegii to coraz wyższe pensje

Sugerując się statystykami, zarobki w Norwegii wzrosły w 2018 roku o 2,8% względem roku poprzedniego. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 45 610 NOK i jest mocno zróżnicowane względem poszczególnych sektorów gospodarczych. Na największe średnie zarobki mogą liczyć pracownicy zatrudnieni w administracji rządowej – 49 570 NOK. Sektor prywatny oferował przeciętnie 46 130 NOK, zaś najgorzej były opłacane osoby pracujące w administracji samorządowej – 41 540 NOK.

Specjaliści są w cenie

Z punktu widzenia finansowego, do atrakcyjnych zawodów należy zaliczyć wszelkiego rodzaju specjalistów oraz pracowników technicznych. Osoby posiadające ścisłe specjalizacje według SSB zarabiały średnio 52 360 NOK miesięcznie, natomiast pracownicy techniczni – 50 540 NOK. Na największe pensje mogli liczyć jednak managerowie różnego stopnia – 67 230 NOK – natomiast najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy zarządzający oraz prezesi, bo aż 78 140 NOK.

Jak znaleźć pracę w Norwegii? >>>

Na przeciwległym biegunie

Po drugiej stronie znajdują się pracownicy wykonujący podstawowe prace, bez szczególnej specjalizacji. W 2018 roku zawody te były opłacane średnio 32 630 NOK miesięcznie. Nieco lepiej mieli pracownicy zatrudnieni w sektorach: rolnictwa, usług leśnych oraz sprzedaży i szeroko pojętych usług. W tych branżach przeciętne wynagrodzenie wynosiło 33 940 NOK. Nieco lepiej zarabiali operatorzy maszyn w rolnictwie – 39 030 NOK.

Najlepiej opłacane branże

Przeciętne zarobki w Norwegii są silnie uzależnione od branży. Największe pensje otrzymywali pracownicy zatrudnieni w sektorze wydobywczym i przetwórczym – 72 700 NOK miesięcznie. Atrakcyjne wynagrodzenie otrzymywały również osoby pracujące w sektorze finansowym – 66 080 NOK. Blisko granicy 60 tys. NOK wynosiło przeciętne wynagrodzenie w sektorach: przesyłowym (59 630 NOK) oraz informatycznym (59 730 NOK).

Budowlanka, gastronomia i hotelarstwo

Z punktu widzenia Polonii, ważną informacją jest w jaki sposób praca w Norwegii była opłacana w najpopularniejszych wśród nas branżach. Statystycznie na największe zarobki mogliśmy liczyć w branży budowlanej – 43 240 NOK. Znacznie mniej mogliśmy zarobić, jeżeli zdecydowalibyśmy się podjąć pracę w hotelarstwie lub gastronomii – 31 300 NOK. Praca w sektorze szkolnictwa wiązała się ze średnim wynagrodzeniem na poziomie 44 730 NOK, zaś w branży zdrowotnej oraz opieki socjalnej – 42 230 NOK.

Jak czytać statystyki?

Powyżej przytoczone wynagrodzenia są wyłącznie średnią zarobków dla wybranych zawodów oraz branż. Warto mieć na uwadze, że zgodnie z powszechnym powiedzeniem “jem kapustę, sąsiad je mielone, statystycznie więc jemy gołąbki” musimy mieć świadomość, że przeciętne wynagrodzenie liczone jest jako średnia algorytmiczna dla najwyższych oraz najniższych płac. Z tego powodu praca w Norwegii nie musi się wiązać ze średnio uzyskiwanym wynagrodzeniem. Niektórzy z nas mogą zarobić więcej, inni znacznie mniej.

Dane pochodzą ze strony www.ssb.no