Szkolnictwo anuluje egzaminy

0
Szkolnictwo anuluje egzaminy

Szkolnictwo anuluje egzaminy

Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych pisze, że szkoły powinny teraz priorytetowo oceniać uczniów na podstawie ocen z punktu:

Chcesz zdobyć dyplom?

Studenci otrzymają dyplomy, nawet jeśli w tym roku nie będzie egzaminu pisemnego, mówi minister edukacji Guri Melby (V).

Ministerstwo Edukacji i Badań nadal pracuje nad rozwiązaniami dla studentów i uczniów.

– Ważne jest dla mnie, aby ta sytuacja nie zrujnowała przyszłości uczniów. Wiem, że wielu studentów było zestresowanych i niepewnych, czy przystąpić do egzaminu, czy nie. Jako nauczyciel wiem, że ważne jest, aby uczniowie i nauczyciele otrzymywali wyjaśnienia jak najwcześniej. Rezygnując z egzaminów pisemnych, nauczyciele mają więcej czasu na nauczanie i dobrą ocenę końcową, mówi Melby.

Szkolnictwo anuluje egzaminy. Wysłano listy z opiniami

Zarówno Ministerstwo Edukacji, jak i Dyrekcja Edukacji wysłały w ostatnich tygodniach wiadomości do School-Norway o dodatkowej uwadze związanej z systemem oceny ocen. Były to przygotowania do ewentualnego odwołania egzaminu.

To odwołanie jest teraz podawane do wiadomości publicznej następnego dnia po ogłoszeniu, że szkoły będą zamknięte do Wielkanocy, przynajmniej do 13 kwietnia.

Oceny stanowią około 80 procent świadectw uczniów i są wyrazem kompetencji uczniów w dłuższym okresie.

Zapewnia dozowanie

Ministerstwo Edukacji i Badań przyzna ogólne zwolnienie z wymagań dotyczących pisemnych ocen egzaminacyjnych dla absolwentów klas VG3 i 10. klasy w szkole podstawowej.

Melby mówi, że jeśli chodzi o egzaminy egzaminów ustnych w szkole średniej, po Wielkanocy decyzja zapadnie.

Szkolnictwo anuluje egzaminy

Aby uzyskać dyplom, każdy musi ukończyć szkołę i zdać przedmioty. Warunkiem jest, aby wszyscy uczniowie mieli możliwość uczenia się w domu, aby nauczyciele mieli dobrą podstawę do oceny wysiłków uczniów.

Przesłanie rządu do młodzieży

Źródło