Pogoda w:

Oslo

Brak opadów
Dziś 8
Jutro 10
< Wróć
0
0
0
default avatar
Lukasz Pawlowicz
29.07.2021

Polska-Nowe przepisy. Nawet 30 tys. zł za wykroczenie!

Szacowany czas czytania: 3 minuty

Polska-Nowe przepisy. Nawet 30 tys. zł za wykroczenie!

Rząd Polski uchwalił projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, który przewiduje m.in. Podwyższenie maksymalnej kary za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł – Informuje Ministerstwo Infrastruktury.

Policjanci na drodze będą mogli nakładać mandaty do 5 tys. zł. By kierowcy nie bronili się w sądach, sądy będą mogły nałożyć grzywnę do 30 tys. zł. Inne rozwiązania w projekcie zakładają uproszczenie procedur przyznawania rent krewnym ofiar przestępstw, które zginęły w wyniku umyślnych przestępstw oraz powiązanie stawki ubezpieczenia samochodu z mandatami i grzywnami. Rodzaj popełnionego przestępstwa. Ponadto punkty zostaną anulowane po upływie dwóch lat od daty uiszczenia kary. Do 5 000 zł, a w przypadku przestępstw do 6 000 zł. zł zwiększy również wysokość kar, jakie można nałożyć w procedurze mandatowej.

Polska-Nowe przepisy. Projekt

Projekt przewiduje zmiany w prawie karnym, zakładające zwiększenie maksymalnej wysokości kar w przypadku wykroczenia drogowego z 5000 zł. Do 30.000 zł. Dodatkowo do 5 000 zł. W przypadku przestępstw do 6 000. zł, wzrośnie kwota kar, które można nałożyć w procesie wystawiania mandatów. Jeśli kierowca zapłaci mandat podczas kontroli, kwota zostanie zmniejszona o 10%. Zmianie ulegną także mandaty określone w taryfikatorze ujętym w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Proponowane na nowo rozwiązanie to grzywna w wysokości nie mniejszej niż 1500 zł. W przypadku, gdy sprawca wyrządza szkodę w mieniu lub powoduje obrażenia ciała. Lub jeśli problemy zdrowotne poszkodowanego, przekroczą czas leczenia 7 dni.

Kary finansowe

Według projektu przekroczenie prędkości 30 km/h będzie skutkować karą w wysokości minimum 1500. zł. Niezależnie od tego, czy naruszenie zostanie stwierdzone na terenie zabudowanym, czy poza nim. Jeżeli sprawca popełni w ciągu dwóch lat kolejne przestępstwo, zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3000 zł. Złoty.

2 lata z maksymalną ilością 24 punktów

Wprowadzony zostanie również mechanizm warunkowania kar za naruszenia przepisów ruchu drogowego od rozliczania mandatów. Ponadto punkty zostaną anulowane po dwóch latach od daty uiszczenia kary. Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury powinno to zapewnić „szybkie i skuteczne wykonywanie wyroków”. Po zmianie przepisów ruchu drogowego kierowca może dostać do 15 punktów – obecna maksymalna ilość za niektóre wykroczenia wynosi 10 punktów. Górna granica punktów za przewinienia pozostaje bez zmian, 24 punkty (21 punktów dla kierowców bez doświadczenia).

Polska-Nowe przepisy. Jazda bez uprawnień

Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca takiego wykroczenia w ciągu dwóch lat popełni je ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł. Minimalna grzywna w takiej samej wysokości grozić będzie także m.in. za objeżdżanie czy omijanie opuszczonych zapór lub półzapór kolejowych. Dotyczyć to będzie także wjeżdżania lub wchodzenia na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie zapory zostało rozpoczęte lub podnoszenie jej nie zostało zakończone oraz wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca.

Wejście w życie nowych rozwiązań zaplanowano na 1 grudnia 2021 r.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Mandaty i punkty karne w Norwegii

Polska-Nowe przepisy
0
0
0
default avatar
Lukasz Pawlowicz 29.07.2021

Dołącz do dyskusji

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  default avatar
  Lukasz Pawlowicz 29.07.2021
  0
  0
  0

  Najczęściej komentowane

  Najpopularniejsze

  Trwa ładowanie, proszę czekać

  Ładowanie...

  Ładowanie...

    (PL) (NO) (EN) (LT) (RO) (RU) (SK) »