24
0
0
default avatar
Lukasz Pawlowicz
07.02.2022

Zarobki w Norwegii - Stawki w różnych branżach w Norwegii

Szacowany czas czytania: 6 minut

Zarobki w Norwegii – Stawki w różnych branżach w Norwegii.

Jak wygląda przeciętna pensja w Norwegii? – Tak mówią statystyki. Większość ludzi ani nie zarabia milionów, ani nie ma tak małej pensji, że muszą głodować. Więc jak właściwie wygląda całkiem zwyczajny dochód w Norwegii?

1. Zakłady sprzątające

Minimum 196,04 koron na godzinę. Poniżej 18-ego roku życia: 146,27 koron

Dodatek za pracę między godziną 21.00 a 06.00: 27 koron na godzinę.

2. Place budowy

Pracownicy wykwalifikowani: Minimum 220 koron na godzinę. Niewykwalifikowani bez doświadczenia w branży: 198,30 koron.

Pracownicy niewykwalifikowani z przynajmniej jednym rokiem doświadczenia w branży: 206,50 koron. Pracownicy poniżej 18-ego roku życia: 132,90 koron.

3. Elektrycy

Pracownicy wykwalifikowani wykonujący prace specjalistyczne: Minimum 225,15. Inni: 196,47 koron.

Dodatek za pracę dwuzmianową: 38,28 koron na godzinę. Trójzmianową: 61,47 koron/h.

4. Zakłady zajmujące się przemysłem rybnym

Pracownik wykwalifikowany: Minimum 205,55 koron na godzinę. Na produkcji: 193,55 koron.

Pracownik poniżej 18-ego roku życia: Minimum 164,44 koron na godzinę. Ponad 17-ty rok życia, pracujący 12 tygodni w zakładzie: to samo wynagrodzenie co osoby ponad 18-ty rok życia.

Młodzież szkolna ma mieć podtrzymany staż płac z jednego roku na drugi. Wypracowany staż płatniczy dotyczy również po osiągnięciu wieku 18 lat.

Dodatek za pracę na dwie zmiany: Minimum 41,11 koron na godzinę. Praca na trzy zmiany: 51,39 koron.

5. Stawki w różnych branżach w Norwegii. Transport drogowy towarowy.

Minimum 185,50 koron na godzinę.

6. Gospodarka rolna i ogrodnictwo

Pomoc w zbiorach plonów i wakacyjna praca, pracownicy poniżej 18-ego roku życia: Minimum 109,40 koron na godzinę. Ponad 18-ty rok życia i zatrudniony do 12 tygodni: 129,40 koron. zatrudniony od 12 do 24 tygodni: 134,90 koron. Pracownik powyżej 18-tego roku życia i zatrudniony ponad 24 tygodnie: 149,30 koron/h.

Osoby zatrudnione na stałe bez kwalifikacji: Minimum 149,30 koron na godzinę. Poniżej 18 lat: 118,90 koron. Do stażu płac zalicza się praktyki lub wykształcenie związane z ogrodnictwem, sadami i rolnictwem lub to co ma znaczenie dla stanowiska.

Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych: Minimum 13 koron na godzinę.

Dodatek dla hodowców zwierząt domowych i osoby na zastępstwie na stały turnus w soboty, niedziele, Boże Narodzenie i Noc Sylwestrową, ruchome dni świąteczne oraz 1-ego i 17-ego maja: 25 procent do godziny.

Osoby na praktyce: Minimum 104,51 koron na godzinę.

Zwrot na przykład kosztów podróży, utrzymania i noclegu nie jest uznawany jako część wynagrodzenia

[instagram-feed feed=1]

7. Prace związane z hotelami, serwowaniem i gastronomią

16 lat: Minimum 114,08 koron na godzinę. 17 lat: 123,58 koron. 18 lat: 137,84 koron.

Płaca początkowa ponad 20-ty rok życia lub po czterech miesiącach praktyki ponad 18-ty rok życia: Minimum 175,47 koron na godzinę.

Odtrącenia w wynagrodzeniu z powodu zamieszkiwania przy zakładzie, za pojedynczy pokój: 582,16 koron miesięcznie. Podwójny pokój: 378,64 koron miesięcznie.

8. Budowa statków i przemysł stoczniowy

Pracownicy wykwalifikowani: Minimum 189,39 koron na godzinę. Specjaliści: 180,87 koron/h. Pracownicy pomocniczy: 172,44 koron.

Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych z noclegiem: Minimum 37,88 koron na godzinę. Specjaliści: 36,17 koron. Pracownicy pomocniczy: 34,39 koron.

Dodatek za drugą zmianę przy pracy dwuzmianowej (36,5 godzin tygodniowo): Minimum 20,10 koron na godzinę. Po godzinie 14.00 w soboty i dni przed dniami świątecznymi: 42,96 koron. Od godziny 14.00 w wieczory Wigilijne, Sylwestrowe, Wielkanocne: 61,58 koron. Po godzinie 24.00: 30,84 korony.

Dodatek za drugą zmianę przy pracy trójzmianowej (35,5 godzin tygodniowo): Minimum 20,72 korony na godzinę. Trzecia zmiana: 32,57 koron. Po godzinie 14.00 w soboty i dni przed dniami świątecznymi: 44,20 koron. Od godziny 14.00 w wieczory Wigilijne, Sylwestrowe, Wielkanocne: 63,32 korony

Dodatek za drugą zmianę w kontynuacyjnym systemie trójzmianowym (33,6 godzin tygodniowo): Minimum 21,96 koron na godzinę. Trzecia zmiana: 32,57 koron. Po godzinie 14.00 w soboty i dni przed dniami świątecznymi: 46,67 koron. Od godziny 14.00 w wieczory Wigilijne, Sylwestrowe, Wielkanocne: 66,91 korony

Dodatek za nadgodziny: Minimum 94,70 koron na godzinę. Nadgodziny między godziną 21.00 a godziną 06.00 w niedziele i dni świąteczne: 189,39 koron

9. Stawki w Norwegii. Transport osobowy

Minimum 174,12 koron na godzinę.

Zarobki w Norwegii – Stawki w różnych branżach w Norwegii. Czas pracy

Oprócz tego, osoby pracujące przy budowach statków i przemyśle stoczniowym obowiązują osobne przepisy o czasie pracy. Nie powinno to być dłużej niż 37,5 godzin tygodniowo. Przy pracy na zmiany jest to: 36,5 godzin średnio tygodniowo w systemie dwuzmianowym, 35,5 godzin w systemie trójzmianowym i 33,6 godzin na zmianach kontynuacyjnych.

Zarobki w Norwegii. Podróż, wyżywienie i nocleg

Jeżeli zostałeś wysłany w delegację z pracy z noclegiem przy budowie statków i przemyśle stoczniowym, to pracodawca ma ponieść koszty podróży w Norwegii. Pracodawca ma również zapewnić lub pokryć koszty wyżywienia i noclegu.

To samo dotyczy wszystkich podróży poza domem z noclegiem w zawodach takich jak elektrycy, na budowach i w zakładach sprzątających.

W transporcie osobowym pojazdem wycieczkowym pracodawca ma się postarać lub pokryć koszty wyżywienia i noclegu. W transporcie towarowym na drodze z noclegiem, pracodawca ma zapłacić dietę odpowiadającą temu co jest bez podatku. Należna jest jedna trzecia stawki diety za każde rozpoczęte osiem godzin.

Odzież i obuwie

Osoby pracujące w przemyśle budowy statków i stoczniowym, w zakładach sprzątających i na placach budowy mają również prawo na ubranie robocze i obuwie dopasowane do pracy, miejsca pracy i pory roku.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Zarobki w Norwegii 2019
Aktualny artykuł z grudnia 2022: Płaca minimalna w Norwegii

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE