Nieubezpieczony samochód w Norwegii – co zrobić?

0
nieubezpieczony samochód w norwegii

Nieubezpieczony samochód w Norwegii? Towarzystwo Ubezpieczeń Komunikacyjnych może wysłać wezwanie do opłacenia polisy OC. Dodatkowo brak ubezpieczenia może skutkować naliczeniem kary w wysokości 150 NOK za każdy dzień opóźnienia.

Nieubezpieczony samochód w Norwegii – co zrobić?

Pierwszym krokiem na drodze do upewnienia się, czy żaden nieubezpieczony samochód nie jest naszą własnością, jest zalogowanie się tej stronie. Mamy tam wgląd do rejestru pojazdów, których jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami. Jeżeli zauważysz, że do Twojego nazwiska przypisane są auta, które już do Ciebie nie należą lub nigdy nie należały, należy skontaktować się ze Statens vegvesen.

Sprzedałeś pojazd?

Jeżeli nieubezpieczony samochód w Norwegii został sprzedany, jesteś zobowiązany do poinformowania Statens vegvesen o tym fakcie. W tym celu powinieneś przesłać umowę kupna sprzedaży. Przy czym warto pamiętać, że nie musisz tego robić pocztą lub osobiście w urzędzie. Możesz zalogować się do swojego konta na stronie urzędu i przesłać dokument elektronicznie.

Czytaj również: Bezpieczne ładowanie samochodu elektrycznego >>>

Nieubezpieczony samochód nie jest już w użyciu?

Jeżeli nieubezpieczony samochód nie jest już w użyciu w Norwegii powinieneś go wyrejestrować. Dokonasz tego na stacjach ruchu (norw. trafikkstasjon). Warto wiedzieć, że możesz tego dokonać nawet jeżeli nie masz dostępu do auta, które wciąż jest przypisane do Twojego nazwiska. Powinieneś skontaktować się w tym celu z regionalnym oddziałem Statens vegvesen.

W przypadku, gdy dany pojazd w dalszym ciągu widnieje w rejestrze, a jesteś pewien o tym, że go wyrejestrowałeś lub zezłomowałeś, warto skontaktować się z urzędem. Najlepiej, jeżeli pozbycie się auta udokumentujesz np. zaświadczeniem o jego złomowaniu.

Czytaj również: Niższy bezcłowy limit towarów? >>>

Towarzystwo Ubezpieczeń Komunikacyjnych wysłało wezwanie

Towarzystwo Ubezpieczeń Komunikacyjnych może ukarać kierowcę za nieubezpieczony samochód w Norwegii. Grzywna może zostać nałożona na mocy sekcji 17a norweskiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli jednak jesteś pewien, że kara została nałożona bez uzasadnienia, masz prawo odwołać się od decyzji. Ważne, by dokument taki sporządzić na piśmie i wysłać na adres Towarzystwa:

Trafikkforsikringsforeningen
Postboks 335 Sentrum

0101 Oslo

Co dalej?

Jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeń Komunikacyjnych nie uzna zasadności złożonego odwołania, sprawa zostanie przekazana do Komisji Odwoławczej. Członkowie tego organu wezmą pod uwagę wszystkie nowe okoliczności zaistniałe w postępowaniu. Warto wiedzieć, że decyzja tego podmiotu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Źródło: www.statensvegvesen.no