Od sierpnia wszyscy pierwszoklasiści w całym kraju otrzymają darmowe SFO przez dwanaście godzin tygodniowo. Teraz rząd daje również 60 gminom możliwość zapewnienia pełnoetatowych miejsc w SFO pierwszoklasistom pochodzącym z rodzin o niskich dochodach. Koszt programu to 79 mln NOK w roku szkolnym 2022-23. Dyrekcja Edukacji wypłaca teraz pieniądze na jesień 2022 roku.

– Program pozaszkolny jest ważny dla budowania relacji, nauki i aktywności. Wraz z wprowadzeniem bezpłatnego SFO dla większej liczby osób, będziemy mieli silniejszą szkołę społeczną i wyrównamy różnice społeczne w społeczeństwie. Rodziny o niskich dochodach zaoszczędzą w ten sposób tysiące koron rocznie, a to ułatwi rodzicom uczestnictwo w życiu zawodowym, mówi Brenna.

Na przykład rodzina o niskich dochodach z pierwszą klasą w SFO będzie w stanie zaoszczędzić ponad 14 000 NOK rocznie. Cena oferty SFO różni się w zależności od gminy.

Dzieci z rodzin o niskich dochodach

Program dotacji skierowany jest do rodzin o niskich dochodach w wybranych gminach. Spośród 143 gmin, które złożyły wniosek o rok szkolny 2022/23, 60 gmin otrzymuje stypendia. Zapewnia bezpłatne miejsce w pełnym wymiarze godzin dla łącznie 5500 uczniów. Dyrekcja ds. Edukacji oceniła wnioski i rozdysponowała pieniądze, między innymi w oparciu o wielkość gmin i rozmieszczenie geograficzne między powiatami.

Dotacje przyznawane są gminom we wszystkich województwach. Większość dotacji trafia do gminy Oslo ze względu na dużą bazę pierwszoklasistów. Gminy Kristiansand, Stavanger, Fredrikstad, Hustadvika, Skien i Drammen również otrzymują znaczne kwoty na włączenie większej liczby dzieci do programu zajęć pozalekcyjnych.

Obstawiaj zarówno treści, jak i bezpłatne miejsca

Rząd ma ambicje zarówno podniesienia jakości, jak i obniżenia ceny w programie zajęć pozalekcyjnych. Oprócz wprowadzenia 12-godzinnego bezpłatnego programu zajęć pozalekcyjnych na I etapie od 1 sierpnia 2022 r., rząd przeznaczył w budżecie państwa 10 mln NOK na rozwój jakości i kompetencji w SFO.