– Konsekwencje wojny w różny sposób wpływają na różne branże, regiony i sektory. Musimy współpracować, aby stawić czoła wyzwaniom. Ważne jest, aby rząd wysłuchał stron i uzyskał ogólną informację zwrotną na temat sytuacji w różnych sektorach, mówi premier Jonas Gahr Støre.

NHO, LO, KS, Unio, Spekter, YS, Virke, Akademikerne, Bondelaget, Norsk bonde- og småbrukarlaget i Fiskarlaget wnieśli swój wkład w to spotkanie.

Wojna doprowadziła do wyzwań logistycznych, a kilka branż walczy o pozyskanie surowców, części zamiennych i czynników wejściowych, od których zależą. Są gminy, które mają problem ze znalezieniem personelu, który mógłby pomóc w zapewnieniu uchodźcom i innym mieszkańcom potrzebnych im usług. Zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne doświadczają, że w wyniku wojny może wystąpić zwiększone ryzyko cyberataków.

Kilku z nich podkreślało, że uchodźcy posiadają umiejętności, których potrzebuje Norwegia. Uczestnicy spoptkania szukali również wskazówek, jak szybko dać Ukraińcom możliwość dostania się do pracy. Istnieje też niebezpieczeństwo, że wojna może doprowadzić do tego, że zboże z Ukrainy nie dotrze do potrzebujących. Niektórzy wyrazili obawy, że może to doprowadzić do głodu i niedoborów żywności na świecie. Branże podstawowe podkreśliły znaczenie zwiększenia stopnia samowystarczalności Norwegii.

Poradzimy sobie z wyzwaniami

– Dziękuję stronom za dobry i ważny wkład. Wojna w Ukrainie może trwać długo i trudno przewidzieć wszystkie jej konsekwencje. Ale dobrze przyjmiemy uchodźców z Ukrainy i poradzimy sobie z wyzwaniami, przed którymi stoimy – mówi premier Støre.

W spotkaniu uczestniczyli również Minister Finansów, Minister Pracy i Włączenia Społecznego, Minister Samorządu Terytorialnego i Powiatów, Minister Obrony Narodowej, Minister Rolnictwa i Żywności, Minister Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej oraz przedstawiciele innych resortów.