Nowe przepisy są częścią „społecznej części” pakietu mobilności, który został zawarty w porozumieniu EOG 18 marca. Zanim nowe przepisy mogły obowiązywać w Norwegii, musiały zostać wprowadzone zmiany w ustawie o ruchu drogowym i ustawie o transporcie zarobkowym. Storting przyjął teraz rządową propozycję zmian legislacyjnych, a decyzja ustawodawcza została dziś usankcjonowana przez króla w Radzie.

Skuteczniejsza kontrola i egzekwowanie

Dzięki nowym przepisom, między innymi, łatwiej jest przeprowadzać kontrole. Ustawa o transporcie zarobkowym pozwala teraz na przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia działalności przedsiębiorstwa transportowego.

Ponadto dopuszczone będzie dłuższe korzystanie z tachografów, które są obecnie wykorzystywane do kontroli przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku.

– Zgodnie z nowymi przepisami, tachograf musi być również używany do sprawdzania przepisów dotyczących kabotażu i godzin pracy kierowców. Będzie rejestrować nowe informacje, takie jak przejścia graniczne. Będzie to przydatne narzędzie do wykrywania nielegalnego transportu, mówi Nygård.

Teraz będzie również możliwe nałożenie zakazu użytkowania w przypadku braku tachografu lub gdy został on naruszony, a zakaz manipulowania sprzętem zostanie doprecyzowany.

Bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące samochodów dostawczych w transporcie międzynarodowym

Nowe przepisy będą obowiązywać również tych, którzy prowadzą transport międzynarodowy samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2500 kg.

– W przypadku przewozu vanem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2500 kg zostanie wprowadzony obowiązek posiadania licencji, przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, przepisy dotyczące kabotażu oraz obowiązek posiadania w pojeździe tachografu. Poprosiliśmy również Norweski Zarząd Dróg Publicznych o zbadanie możliwości wprowadzenia przepisów dla vanów w transporcie krajowym – mówi Nygård.

Wymogi dotyczące dojazdu do domu dla kierowców i kabotażu

Nowe wymogi zostaną określone w zakresie organizacji działalności firm transportowych. Pracodawcy będą musieli zadbać o to, aby kierowca mógł wrócić do domu w czasie czterech tygodni. Pojazdy w transporcie międzynarodowym będą również musiały wracać do centrum operacyjnego w swoim kraju przynajmniej co 8 tygodni.

– Zaostrzamy przepisy dotyczące kabotażu. W przypadku transportu towarowego, tak jak poprzednio, trzy zlecenia można wykonać w siedem dni, ale po ostatnim zleceniu zostanie wprowadzony „okres zamrażania” wynoszący cztery dni, w którym zagraniczne pojazdy nie będą mogły wykonywać kabotażu w Norwegii, mówi Nygård.

Zmiany przepisów wchodzą w życie w różnym czasie

Wiele zmian legislacyjnych wymaga wprowadzenia niezbędnych zmian regulacyjnych. Co więcej, wiele różnych przepisów będzie obowiązywać w różnych okresach w UE, niektóre dopiero od 2026 r. Oznacza to, że nawet jeśli prawo wejdzie w życie „natychmiast”, wiele zmian będzie miało praktyczne skutki dopiero później.

Źródło: regjeringen

Przeczytaj i dowiedz się więcej: Przestępczość w branży usług transportowych