...
6
0
0
default avatar
Lukasz Pawlowicz
23.06.2022

AAP. Nowe zasady od 1 lipca

Szacowany czas czytania: 3 minuty

AAP. Nowe zasady od 1 lipca.

Zmieniają się obecnie zasady dotyczące zasiłku (AAP).

Dużo mówiło się w zeszłym roku o zmianach w zasadach zasiłku (AAP) – a teraz nadchodzą zmiany:

Nav informuje, że od 1 lipca 2022 r. obowiązują nowe zasady dotyczące (AAP).

W regulaminie wejdą trzy ważne zmiany:

  • Osoby, które mają ostatni dzień w AAP między 30 czerwca a 30 października, automatycznie otrzymają przedłużenie do 31 października.
  • Okres oczekiwania między okresami z AAP jest usuwany.
  • Istnieją nowe zasady określające, kto może otrzymać okres wyjątku.

136 600 osób otrzymało zasiłek (AAP) od Nav w pierwszym kwartale 2022 roku.

Nav: to jest cel

– Celem zmian w przepisach AAP jest zapewnienie odbiorcom jak najlepszych warunków powrotu do pracy, poprzez doprecyzowanie ich zdolności do pracy i działania następcze.

Mija pół roku odkąd ówczesna minister pracy i integracji społecznej Hadia Tajik przedstawiła plany rządu dotyczące zmiany przepisów AAP , w tym usunięcia roku kwalifikującego.

W ślad za tym rząd wszedł w zrewidowanym budżecie państwa, który został przedstawiony w maju:

– Rząd proponuje zniesienie okresu oczekiwania. Aby osoby, które przechodzą przez maksymalny okres zasiłkowy, mogły ubiegać się o nowy okres z pieniędzmi za pracę bez czasu oczekiwania. Rząd proponuje również nowy przepis dotyczący zwolnienia. Da on prawo do wydłużonego okresu zwolnienia z pracy dla odbiorców, którzy nadal mają nierozwiązaną zdolność do pracy, ale którzy są uważani za zdolnych ubiegania się o pracę.

Jak to wygląda obecnie w praktyce?

– Osoby, które obecnie otrzymują AAP, nie muszą kontaktować się z Nav, gdy wejdą w życie nowe przepisy. Nav automatycznie wydłuża okres AAP dla osób, które mają ostatni dzień AAP. Dotyczy to okresu między 30 czerwca a 30 października, pisze Nav, ale podkreśla wyjątek:

– Wyjątkiem są odbiorcy, którzy mają wyjaśnioną zdolność do pracy przed 30 czerwca.

Nav wskazuje, że nadal musisz wykonać czynności, które uzgodniłeś z przełożonym. Odbiorcy AAP muszą nadal ustalać na bieżąco plan, jeśli mają pytania dotyczące dalszych działań.

Zasadą kwalifikującą było to, że możesz otrzymywać AAP przez maksymalnie trzy lata. Po tym okresie następuje rok kwalifikujący, w którym nie masz prawa do świadczeń AAP.

AAP. Nowe zasady od 1 lipca. Rok kwalifikujący jest usuwany od 1 lipca.

Oznacza to, że odbiorcy, którzy wyczerpali swój okres AAP, zarówno zwykły, jak i wyjątkowy, nie muszą czekać przez rok, zanim będą mogli ubiegać się o nowy okres AAP, według Nav.

Jednak maksymalny okres pozostaje. Maksymalny zwykły okres świadczenia AAP nadal wynosi trzy lata, a okres zwolnienia jest ograniczony do dwóch lat.

Kampania AAP jest jedną ze stron, która krytycznie odnosiła się do maksymalnego terminu trzech lat.

Nowe zasady dotyczące okresu wyjątku

Nav opowiada o nowych zasadach przyznawania okresu zwolnienia:

Nowe zasady podkreślą szanse odbiorcy na zwiększenie jego zdolności do pracy w przyszłości. Okres wyjątku oznacza, że ​​niektórzy odbiorcy mogą przedłużyć okres AAP o maksymalnie dwa lata po zwykłym okresie trzech lat.

Czym jest zasiłek AAP ?

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LAUNGUAGE