2
0
0
default avatar
Wojtek Sobieski
18.01.2023

Rząd chce więcej nauczycieli w przedszkolach i lepszej oferty

Szacowany czas czytania: 6 minut

Rząd chce więcej nauczycieli w przedszkolach i lepszej oferty

Rząd chce, aby więcej dzieci chodziło do przedszkoli, a jednocześnie podnosić jakość treści w przedszkolu. Dobre przedszkole ma duże znaczenie dla szans dzieci w późniejszym życiu i przyczynia się do wyrównywania różnic społecznych.

Rząd chce więcej nauczycieli w przedszkolach i lepszej oferty

Dziś zaprezentowano nową strategię rządu dotyczącą przedszkoli do 2030 roku „Przedszkole na nową erę” .

Rząd:

  • do 2030 roku 60 procent nauczycieli w przedszkolu i co najmniej 25 procent to wykwalifikowani pracownicy
  • utrzymnie niskiej ceny przedszkola
  • zapewnić, że pieniądze wydawane na opiekę nad dziećmi trafią do dzieci

– Obsada przedszkolna 20 lat temu zapewniła kilka tysięcy nowych miejsc przedszkolnych w Norwegii. Wkraczamy teraz w nowy etap, w którym wzmacniamy jakość oferty przedszkolnej. Droga do tego wiedzie przez zwiększenie ilości nauczycieli w przedszkolach i dobrą kadrę. Naszym celem jest, aby dzieci otrzymywały bardziej równe usługi przedszkolne, niezależnie od tego, gdzie w kraju się znajduje lub kto prowadzi przedszkole. Wprowadzimy przedszkola w nową erę i zrobimy to we współpracy zarówno z gminami, jak i prywatnymi właścicielami żłobków – mówi premier Jonas Gahr Støre.

Przeczytaj również: Bardziej rygorystyczne zasady zatrudniania w firmach pośrednictwa pracy

Poziom ambicji nowej strategii przedszkoli „Przedszkole na nowe czasy” znacznie wzrósł w porównaniu z podobną strategią zaproponowaną przez rząd Solberga. Zwiększono między innymi oczekiwania co do odsetka nauczycieli przedszkoli z 50 do 60 proc.

– Codziennie do przedszkoli trafia prawie 270 tys. dzieci. Wiemy, że okres przedszkolny ma duże znaczenie dla szans dzieci zarówno w szkole, jak iw późniejszym życiu. Utrzymując niską cenę żłobka, obniżamy próg uczestnictwa i przyłącza się więcej osób. Dając personelowi więcej współpracowników z przygotowaniem dla nauczycieli przedszkoli, dzieci i rodzice mają do czynienia z przedszkolem jeszcze wyższej jakości. Uczestnictwo w przedszkolu pomaga zmniejszać różnice społeczne i ułatwia dzieciom odniesienie sukcesu w późniejszym życiu – mówi minister edukacji Tonje Brenna.

Nowa strategia przedszkoli obejmuje trzy obszary tematyczne . Celem jest przyczynienie się do zapewnienia wszystkim dzieciom równego dostępu do usług żłobkowych w całym kraju:

1. Wzrost kompetencji

Aby przyczynić się do tego, aby każdy, kto pracuje w żłobku, miał odpowiednie kompetencje do zapewnienia dzieciom dobrej oferty. Obecnie 44 procent pracowników to nauczyciele przedszkolni.

– Wiele przedszkoli zatrudnia pracowników z wieloletnim doświadczeniem i cenną wiedzą. Wykonują dobrą robotę. Nie możemy jednak pogodzić się z faktem, że co trzeci pracownik nie ma przeszkolenia nauczyciela przedszkola lub odpowiedniego przygotowania zawodowego pracownika. Wszyscy rodzice powinni móc oczekiwać, że ich dzieci spotkają fachową i bezpieczną kadrę. Dlatego chcemy, aby wśród pracowników było więcej nauczycieli przedszkoli i pracowników wykwalifikowanych. Już w tym roku wzmacniamy nasze inwestycje w kształcenie ustawiczne i ustawiczne pracowników oraz szkolenia nauczycieli przedszkoli o łącznej wartości 230 mln NOK – mówi Brenna.

2. Usuwanie barier finansowych w uczęszczaniu do przedszkola

Rząd chce, aby wszystkie dzieci miały możliwość pójścia do przedszkola, niezależnie od sytuacji finansowej i pochodzenia rodziny. Wśród podjętych środków są:

– Nie powinniśmy robić rozróżnienia między tymi, których stać na chodzenie do przedszkola, a tymi, których na to nie stać. Wszystkie dzieci muszą mieć możliwość udziału, niezależnie od pochodzenia. Dlatego nadal będziemy utrzymywać cenę maksymalną na niskim poziomie, ocenimy, czy obecne rozwiązania moderacyjne są wystarczająco dobre i będziemy pracować nad tym, aby diety nie przyczyniały się do różnic społecznych – mówi Brenna.

Rząd Støre obniżył maksymalną cenę opieki dziennej w dwóch rundach budżetowych, dzięki czemu rodziny oszczędzają 3465 NOK rocznie w porównaniu z propozycją budżetową rządu Solberg. Rząd wprowadził też bezpłatne przedszkole dla co trzeciego dziecka oraz bezpłatne przedszkole na terenach północnych.

3. Lepsze zarządzanie przedszkolem

Rząd rozpoczął prace nad przeglądem przepisów dotyczących finansowania i zarządzania prywatnymi przedszkolami, a do końca 2023 roku przedstawi propozycję kompleksowych regulacji. Rząd będzie zachowywał i rozwijał to, co dobre w przedszkolach w Norwegii i chce, aby sektor przedszkoli powinien nadal stanowić połączenie przedszkoli prywatnych i gminnych.

Ambicje dotyczące pracy są jasno określone w nowej strategii. Między innymi podkreśla się, że:

  • Gminy muszą mieć większe możliwości decydowania o finansowaniu i wymaganiach dla przedszkoli
  • Dotacje publiczne i opłaty rodzicielskie muszą być przeznaczane na funkcjonowanie przedszkoli i stymulować rozwój różnorodności i jakości
  • Prywatne przedszkola muszą być częścią gminnej oferty socjalnej, a nie obiektem inwestycyjnym dla interesów komercyjnych

– Przedszkola to ważna służba społeczna dla naszych dzieci. Dlatego uważamy za słuszne, aby gminy uzyskały bardziej demokratyczną kontrolę i zarządzanie całym sektorem szkolnym. Dzięki temu gminy będą mogły łatwiej dostosować ogólną ofertę do lokalnych potrzeb, na przykład poprzez inwestycje w żłobki na terenach o złych warunkach życia – mówi Brenna.

W pracach nad nowymi regulacjami rząd chce też nadać priorytet małym prywatnym i niekomercyjnym przedszkolom. Chce również rozważyć wprowadzenie zaostrzonych zasad kupna i sprzedaży prywatnych przedszkoli. Zapewni dzieciom dotacje publiczne i jakościowy rozwój przedszkoli

Strategia została opracowana przy udziale ogólnokrajowego partyjnego forum przedszkolnego, które utworzył rząd. KS, Parlament Samów, Stowarzyszenie Edukacji, Związek Zawodowy, Krajowe Stowarzyszenie Przedszkoli Prywatnych (PBL), Virke, Delta, NHO Geneo, Komitet Rodzicielski ds. Przedszkoli, Studenci Pedagogiki oraz Rada Uczelni i Kolegium – nauczyciel edukacja uczestniczy.

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post. Dziękujemy.

Źródło: regjeringen

Przeczytaj i dowiedz się więcej: Przedsiębiorstwa energetyczne muszą przekazać klientom ustawowe informacje o prawie do odstąpienia od umowy

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE