Storting przyjął już rządowy wniosek w sprawie nowych zasad zatrudniania w firmach pośrednictwa pracy, który został przedstawiony w czerwcu tego roku.

Ministerstwo Pracy i Integracji wprowadza również rozporządzenie w sprawie ograniczonego geograficznie zakazu zatrudniania przez firmy pośrednictwa pracy dla branży budowlanej.

Przeczytaj również: Rząd zaproponował przedłużenie programu dopłat do energii elektrycznej dla gospodarstw domowych

– Dzięki tym zmianom sytuacja stanie się poważna, a życie zawodowe wzmocni się – mówi minister ds. zatrudnienia i integracji Marte Mjøs Persen.

Celem rządu jest zmniejszenie ilości pracy najemnej, a jednocześnie nadanie tym, którzy są najemni, większych praw.

– Kiedy główną zasadą norweskiego życia zawodowego są pełne, stałe i bezpośrednie stanowiska, stworzy to bardziej produktywne i konkurencyjne społeczeństwo. Dzięki stałym posadom firmy będą też więcej inwestować w umiejętności pracownika. Ułatwią także rekrutację większej liczby młodych ludzi do niektórych branż, mówi minister ds. zatrudnienia i integracji.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2023 r., z uwzględnieniem przepisów przejściowych w niektórych obszarach.

Więcej o nowych zasadach

Nowe przepisy prowadzą do zmian m.in. w ustawie o środowisku pracy, ustawie o pracownikach państwowych oraz przepisach dotyczących firm pracy tymczasowej.

To będzie nowość od 1 kwietnia 2023 r.:

  • Zniesione zostaje prawo do zatrudniania „w przypadku pracy tymczasowej”. W niektórych obszarach obowiązywać będą specjalne zasady, patrz dolny punkt.
  • Nie będzie już możliwości zatrudniania w firmach pośrednictwa pracy na budowach w Oslo, Viken i dawniej Vestfold. Zakaz zatrudniania będzie dotyczył wszystkich zawodów na budowach, o ile będą one objęte działalnością, która w przepisach obejmuje „prace budowlane”.
  • Prawo pracownika tymczasowego do stałego zatrudnienia w agencji pracy tymczasowej zostanie wzmocnione przez to, że zgodnie z porozumieniem ze związkiem zawodowym, pracownik tymczasowy musi otrzymać prawo do stałego zatrudnienia również po upływie określonego czasu.
  • Nowy przepis w ustawie o środowisku pracy doprecyzowuje i doprecyzowuje granicę prawną między najemcą a zleceniobiorcą.

Dwa wyjątki od ogólnego zaostrzenia:

  • Jedyny wyjątek dotyczy zatrudniania personelu medycznego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. Takie zatrudnienie będzie dozwolone, gdy praca ma charakter tymczasowy. Pracodawca musi omówić potrzebę tymczasowego zakwaterowania z przedstawicielami związków zawodowych.
  • Wyjątek będzie dotyczył również zatrudniania pracowników o szczególnych umiejętnościach, wykonujących usługi doradcze i konsultacyjne. Takie zatrudnienie musi dotyczyć jasno określonego projektu w firmie zatrudniającej.

Zmiany wejdą w życie 1 kwietnia, a w niektórych dziedzinach obowiązują trzymiesięczne zasady przejściowe. W przypadku tymczasowych zastępstw w rolnictwie nowelizacja ustawy o środowisku pracy § 14-12 akapit pierwszy została odroczona do odwołania.