...
3
0
0
default avatar
Lukasz Pawlowicz
15.03.2023

Dla Ukraińców: 13 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o pracy w Norwegii

Szacowany czas czytania: 7 minut

Dla Ukraińców: 13 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o pracy w Norwegii.

Jak uzyskać pozwolenie na pracę? Jaka jest płaca minimalna w Norwegii? Czy otrzymam wynagrodzenie podczas choroby i czasowej nieobecności? Tutaj znajdziesz informacje o tym, jak wygląda praca w Norwegii.

Jak zdobyć pozwolenie na pracę w Norwegii?

Jako uchodźca z powodu wojny na Ukrainie masz prawo ubiegać się o ochronę zbiorową w Norwegii. Oznacza to, że otrzymasz zezwolenie na pobyt czasowy w Norwegii na okres jednego roku. Zezwolenie na pobyt można uzyskać na okres do trzech lat.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o zezwoleniu na pobyt automatycznie otrzymujesz zezwolenie na pracę w Norwegii.

Dowiedz się więcej o zezwoleniu na pobyt klikając w poniższy tekst:

Tutaj znajdziesz informacje na temat poszukiwania ochrony (azylu) lub pobytu w Norwegii dla obywateli Ukrainy

Jak otrzymam zapłatę?

Aby pracodawca wypłacał Ci wynagrodzenie, musisz mieć aktywne konto bankowe. Wypłacanie wynagrodzenia w gotówce jest w Norwegii nielegalne. Aby otworzyć konto w banku norweskim, musisz posiadać numer identyfikacyjny zwany (fødselsnummer).

Po zarejestrowaniu się w wydziale policji imigracyjnej otrzymasz kartę uchodźcy. Twój numer personalny będzie na nim wskazany.

Jeśli nie otrzymałeś karty uchodźcy z numerem D po tym, jak policja imigracyjna zarejestrowała Twój wniosek o udzielenie ochrony zbiorowej, zostanie ona przesłana do Ciebie pocztą. Upewnij się, że policja ma właściwy adres. Jeśli nie otrzymasz karty uchodźcy w ciągu tygodnia, powinieneś skontaktować się z wydziałem imigracyjnym policji.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Ukraińcy – Nowy paszport i wymiana prawa jazdy w Polsce.

Jak mogę otrzymać kartę podatkową?

Każda osoba pracująca w Norwegii jest zobowiązana do płacenia podatków. Do tego potrzebna jest karta podatkowa. Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt od UDI i nadaniu numeru osobistego (fødselsnummer) będziesz uprawniony do podjęcia pracy w Norwegii.

Możesz ubiegać się o kartę podatkową na jeden z następujących sposobów:

Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo

Dla Ukraińców: 13 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o pracy w Norwegii. Musisz mieć umowę o pracę.

Każdy, kto pracuje w Norwegii, musi mieć pisemną umowę o pracę, niezależnie od tego, jak długo będzie trwał stosunek pracy. Umowa powinna określać między innymi:

 • Ile godzin będziesz pracować.
 • Jakie wynagrodzenie będziesz otrzymywać.
 • Opis pracy, którą będziesz wykonywać.
 • Nazwa/tytuł twojego pracodawcy.
 • Masz prawo do nauki

Podczas stażu w nowym miejscu pracy otrzymasz wynagrodzenie.

Powinieneś nauczyć się:

 • Jak wykonywać swoją pracę.
 • Jakie istnieją przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.
 • Jakie zasady i prawa mają zastosowanie w Twoim miejscu pracy.
 • Jeżeli stosowanie środków ochrony indywidualnej jest obowiązkowe w miejscu pracy, to pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci je i opłacić.

Powinieneś otrzymać odcinki wypłat

Twój pracodawca musi dostarczać Ci co miesiąc pisemne zestawienie wynagrodzeń. Zaświadczenie o wynagrodzeniu zawiera między innymi wysokość Twoich zarobków oraz wysokość zapłaconych podatków. Pracodawca nie ma prawa obniżać Twojego wynagrodzenia bez Twojej zgody.

Masz prawo do wynagrodzenia za nadgodziny

Zgodnie z norweskim prawem, jeśli pracujesz więcej niż 9 godzin dziennie i ponad 40 godzin tygodniowo, Twój pracodawca musi zapłacić Ci za nadgodziny. Jeśli pracujesz w godzinach nadliczbowych, powinieneś otrzymywać co najmniej 40% więcej niż zwykła stawka godzinowa.

Dla Ukraińców: 13 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o pracy w Norwegii. Nie pracuj „na czarno”

Niektórzy pracodawcy proszą swoich pracowników o pracę „na czarno”, czyli bez płacenia podatków. To jest nielegalne. Jeśli organy podatkowe stwierdzą, że nie płacisz obowiązkowych podatków od swojego wynagrodzenia, będziesz musiał zapłacić „karę podatkową”, której wysokość znacznie przekroczy kwotę podatków, których uniknąłeś. Jeśli pracujesz „na czarno”, to nie przysługują Ci żadne prawa, np. w przypadku choroby. W tym przypadku również nie otrzymujesz emerytury.

Częstą praktyką jest członkostwo w związkach zawodowych

Ruch związkowy w Norwegii jest dość rozwinięty i państwo nie ma na niego żadnego wpływu. 50 procent wszystkich pracowników w Norwegii należy do związków zawodowych. Jako członek otrzymujesz pomoc związku zawodowego w przypadku problemów w miejscu pracy. Związek zawodowy pracuje również nad poprawą warunków pracy i płac. Związki zawodowe zawierają porozumienia z organizacjami pracodawców w sprawie płac i warunków pracy. Nazywa się to układem zbiorowym.

Kto w Norwegii otrzymuje najniższe wynagrodzenie?

W Norwegii nie ma ustawowej płacy minimalnej dla wszystkich pracowników. Płaca minimalna jest ustalana w układach zbiorowych. Jeśli pracujesz dla przedsiębiorstwa, które podpisało układ zbiorowy, musisz otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie określone w układzie zbiorowym. W Norwegii mamy również ustawowe płace minimalne w dziewięciu branżach. Wynika to z faktu, że części układów zbiorowych dotyczą wszystkich, którzy pracują w tych branżach.

Branże te obejmują:

 • Budownictwo
 • Przemysł okrętowy i stoczniowy
 • Rolnictwo i ogrodnictwo
 • Sprzątanie
 • Wędkarstwo
 • Branża elektroinstalacyjna, z wyjątkiem offshore
 • Przewóz towarów transportem drogowym
 • Kierowcy autobusów turystycznych
 • Zakres usług: zakwaterowanie, wyżywienie, catering

Wynagrodzenie w święta

Wszyscy pracownicy mają prawo do wynagrodzenia w Międzynarodowy Dzień Pracy (1 maja) i Święto Narodowe Norwegii (17 maja), nawet jeśli nie pracują w tym dniu. Jeśli masz stałą miesięczną pensję i/lub pracujesz dla przedsiębiorstwa, które podpisało układ zbiorowy pracy, możesz mieć prawo do wynagrodzenia również w inne dni ustawowo wolne od pracy.

Zwolnienie chorobowe: wynagrodzenie podczas choroby

W Norwegii pracownicy mają prawo do wynagrodzenia nawet wtedy, gdy są chorzy. Jeśli przepracowałeś co najmniej cztery tygodnie u jednego pracodawcy, masz prawo do zwolnienia chorobowego od pierwszego dnia choroby. Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za pierwsze 16 dni choroby. Jeśli jesteś chory dłużej niż 16 dni, masz prawo do zasiłku chorobowego z opieki społecznej (Nav) przez okres do 12 miesięcy. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy pracy u nowego pracodawcy musisz przedstawić zwolnienie lekarskie, aby otrzymać wynagrodzenie.

Po przepracowaniu dwóch miesięcy w tym samym miejscu pracy możesz złożyć tzw. oświadczenie własne (odpowiedni formularz wypełniasz osobiście), jeśli chodzi o pierwsze trzy dni choroby. Możesz użyć tego formularza do 4 razy w ciągu 12 miesięcy.

Wynagrodzenie w przypadku upadłości przedsiębiorstwa

Masz prawo do wynagrodzenia, nawet jeśli Twój pracodawca zbankrutuje. Fundusz rządowy zwany funduszem gwarancji płac zapewnia pracownikom wynagrodzenie nawet w przypadku bankructwa firmy.

Jeśli masz do czynienia z faktem, że pracodawca nie wypłaca Ci wynagrodzenia, możesz skontaktować się z Norweską Inspekcją Pracy ( Arbeidstilsynet ) w Twoim miejscu zamieszkania. Zrób to jak najszybciej. W przeciwnym razie ryzykujesz, że żądanie wypłaty wynagrodzenia z czasem stanie się bezprzedmiotowe.

Esparcie Wataha integrasjon

Dla Ukraińców: 13 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o pracy w Norwegii

Źródła: Norweska Konfederacja Związków Zawodowych (LO), Norweska Inspekcja Pracy, Administracja Podatkowa, Policja Imigracyjna i Norweski Urząd Imigracyjny (UDI).

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE