Strategia ta między innymi wyznaczy kierunek dalszej cyfryzacji sektora publicznego, zapewni lepsze rozwiązania w zakresie cyfryzacji w świecie biznesu i zajmie się ważnymi kwestiami społecznymi, takimi jak potrzeba lepszego uregulowania nowych technologii – na przykład sztucznej inteligencji – oraz relacje z gigantami technologicznymi.

Przeczytaj również: Dwie nowe branże otrzymują bezpłatną i dostosowaną do potrzeb edukację

Rozpoczęcie przez rząd prac nad nową krajową strategią cyfryzacji

Celem jest silniejsza koordynacja i rozwój całościowej polityki obejmującej sektor publiczny i prywatny.

– Dla tego rządu ważna jest demokratyczna kontrola nad cyfryzacją społeczeństwa. Norwegia jest już jednym z najbardziej zdigitalizowanych krajów na świecie, ale nadal istnieją ogromne możliwości w zakresie wydajności, tworzenia wartości i uproszczeń zarówno w sektorze publicznym, biznesie, jak i ogólnie w społeczeństwie. Jednocześnie istnieją poważne zagrożenia dla prywatności, kampanii wpływowych, uzależnień i działalności przestępczej. Dzięki nowej strategii cyfryzacji ustalimy ramy polityki państwa na kilka najbliższych lat, dlatego ważne jest, aby mieć dobry, szeroki wkład, abyśmy mogli uzyskać najlepsze pomysły, mówi Minister Gmin i Okręgów Sigbjørn Gjelsvik.

Celem spotkania informacyjnego jest między innymi wysłuchanie ważnych punktów widzenia podmiotów ze świata biznesu, sektora publicznego, środowiska akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego.

Ministerstwo Samorządu Terytorialnego i Powiatowego zainteresowane jest m.in.:

  • Oczekiwania wobec strategii
  • Czy istnieją siły napędowe i trendy, które będą miały wpływ na ogół społeczeństwa i które strategia powinna uwzględnić?
  • Jakie są najważniejsze możliwości i wyzwania, jakie niesie ze sobą cyfryzacja?
  • W jaki sposób rząd może przyczynić się do rozwiązania tych problemów za pomocą tej strategii?

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post

Źródło: regjeringen

Przeczytaj również: Ciesz się jesienią na świeżym powietrzu i ogniskiem

Esparcie Wataha integrasjon