...
1
0
0
default avatar
Wojtek Sobieski
11.10.2023

Opłaty komunalne w Oslo w 2024 roku

Szacowany czas czytania: 4 minuty

Udostępnij tą informacje innym

Reklama
helsehjelp

Opłaty komunalne w Oslo w 2024 roku

Duże, niezbędne inwestycje mające na celu lepsze oczyszczanie ścieków i zapewnienie czystej wody pitnej w Oslo skutkują wzrostem opłat za wodę i ścieki w 2024 roku. ​

Opłaty komunalne w Oslo w 2024 roku

Gmina ma obowiązek zapewnić mieszkańcom czystą wodę pitną, oczyszczanie ścieków, zbieranie i utylizację śmieci oraz regularne sprawdzanie kominków. Opłaty, jakie mieszkańcy płacą za wodę i ścieki, czyszczenie i przeglądy kominków, muszą pokrywać wydatki gminy na wykonanie tych usług. 

Opłaty składają się z różnych części. Podwyżka wynosi 1047 NOK rocznie w przypadku przeciętnego domu o powierzchni 87 metrów kwadratowych. Roczna opłata za wywóz śmieci wzrasta średnio o około 60 NOK rocznie. Opłata za przegląd kominka wzrasta z 102 NOK do 250 NOK.

Opłaty muszą obejmować

  • Koszty operacyjne: Wydatki na robociznę, maszyny i sprzęt, konserwację, materiały i energię elektryczną, które są niezbędne do świadczenia usługi.  
  • Inwestycje: Wydatki na budowę nowych obiektów niezbędnych do świadczenia usługi. Inwestycje finansowane są z kredytów, a oprocentowanie wpływa również na wydatki.  

Podwyżka opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. W kolejnych latach opłaty będą nadal rosły

Opłata za wodę i odprowadzanie ścieków wzrasta o około 20 proc. Duży wzrost wynika z niezbędnych inwestycji i konserwacji.

  • Lepsze oczyszczalnie ścieków: ścieki muszą zostać oczyszczone, zanim woda będzie mogła zostać zrzucona do fiordu. Oczyszczalnie w Oslo nie miały wystarczającej wydajności i wystarczająco dobrego oczyszczania, aby w dobry sposób oczyścić ścieki pochodzące od rosnącej populacji. Emisje azotu i fosforu prowadzą między innymi do zakwitów glonów, które dławią życie morskie. Dlatego w ostatnich latach oczyszczalnie ścieków zostały znacznie rozbudowane i ulepszone, zapewniając zarówno lepsze oczyszczanie, jak i większą wydajność. . Aby zapewnić dobrą jakość wody w Oslofjordzie, konieczne jest dobre oczyszczanie.
  • Bezpieczniejsze zaopatrzenie w wodę pitną: Oslo od kilkudziesięciu lat ma słabe zaopatrzenie w wodę pitną, ponieważ Oslo jest zależne od jednego źródła wody pitnej. Obecnie gmina buduje nowe, zapasowe źródło wody do Oslo. Budowa nowego wodociągu oznacza, że ​​w kolejnych latach opłaty za wodę i ścieki będą nadal rosły. Budowa nowego wodociągu w Oslo jest wymogiem państwa.
  • Renowacja rur: Rury wodociągowe i kanalizacyjne w Oslo należą do najbardziej rozbudowanych, ale i najstarszych w Norwegii. Występuje wiele nieszczelności, a okablowanie wymaga ciągłej wymiany i modernizacji. Rury są obecnie regenerowane w szybszym tempie niż wcześniej. Sieć kablowa musi być także dostosowana do przyszłości, w której będą pojawiać się częstsze, ulewne opady deszczu.  

Istotną część opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków stanowią koszty odsetek. Kiedy stopa procentowa wzrasta, ma to wpływ na opłatę. Oczekuje się wzrostu oprocentowania kredytu, co prawdopodobnie będzie skutkować dalszą podwyżką opłaty za wodę i ścieki za 2024 rok.

Podwyżka opłaty za przegląd kominków

Opłata za przegląd kominków wzrasta z 102 NOK do 250 NOK rocznie. Roczna kwota za nadzór wypłacana jest wyłącznie w przypadku domów wyposażonych w np. kominek i/lub piec opalany drewnem.

Głównym powodem dużej podwyżki jest obniżka opłaty w 2023 r. w celu skorygowania płatności wyższych niż poprzednio rzeczywiste koszty. Zostało to obecnie skorygowane w drodze płatności za 2023 r., a opłata za 2024 r. została ustalona na poziomie, który pokryje rzeczywiste koszty w przyszłości.

Opłata pokrywa koszty agencji monitoringu kominków. Opłata ta nie obejmuje czyszczenia komina i usuwania sadzy. Jeśli konieczne jest czyszczenie, jest to płatne osobno.

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post

Źródło: gmina Oslo

Esparcie Wataha integrasjon

Przeczytaj również: Firmy transportowe jako współodpowiedzialne za dobre zabezpieczenie ładunku w transporcie


Udostępnij tą informacje innym

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE