Rząd przedstawił dziś propozycje zmian w Prawie o ruchu drogowym, które polegają m.in. na nałożeniu na firmy transportowe współodpowiedzialności poprzez umożliwienie kierowcom spełnienia wymogów zabezpieczenia ładunku.

Przeczytaj również: Wybory 2023 – Obwodowe Komisje Wyborcze w Norwegii

– Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunku jest często wynikiem braku przeszkolenia lub procedur dotyczących sposobu zabezpieczania ładunku, co może powodować niebezpieczne sytuacje dla kierowcy i innych użytkowników drogi. Proponując tę ​​propozycję, podążamy zarówno za radami Państwowej Komisji Badania Wypadków, jak i za działaniami zawartymi w rządowym planie działań przeciwko dumpingowi socjalnemu w sektorze transportu, mówi minister transportu.

Dobre szkolenie, dobre procedury bezpieczeństwa, wytyczne dotyczące zabezpieczanie ładunków…

Współodpowiedzialność oznacza, że ​​przedsiębiorstwo transportowe, które zobowiązało się do wykonania zadania transportowego, musi aktywnie ułatwiać kierowcy zdobycie wystarczającej wiedzy, aby wykonać zabezpieczenie ładunku, między innymi poprzez dobre szkolenie, dobre procedury bezpieczeństwa, wytyczne dotyczące zabezpieczanie ładunków, a także dbanie o to, aby kierowca posiadał odpowiednie wyposażenie zabezpieczające. Propozycja oznacza także, że ministerstwo będzie mogło w rozporządzeniach określić bardziej szczegółowe zasady dotyczące obowiązków firmy transportowej.

– Ustawa będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo kierowcom i przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Norweska branża transportowa dba o bezpieczny transport drogowy, a propozycja wspólnej odpowiedzialności firm transportowych jeszcze bardziej podniesie standardy w branży, mówi Minister Transportu.

Wniosek zawiera także propozycję nałożenia na producentów pojazdów obowiązku udostępniania informacji technicznych o pojazdach do wykorzystania przy kontroli pojazdów, co ułatwi wdrożenie rozporządzenia (UE) 2019/621 do prawa norweskiego, a także drobne poprawki prawne wyjaśnienie techniczne w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Proponuje się także, aby Storting wyraził zgodę na zatwierdzenie decyzji Komitetu EOG o włączeniu ww. rozporządzenia do Porozumienia EOG.

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post

Źródło: regjeringen

Przeczytaj również: Nowe przepisy wzmacniają ochronę konsumentów